Artiklar

Här kan du fördjupa dig i vår metodutveckling eller läsa om upplevelser från labbdeltagare. Vi delar också viktiga inspirationskällor här.

Navigating complexity in the midst of a pandemic

Navigating complexity in the midst of a pandemic

Komplexitet är något vi idag behöver förhålla oss till och som ytterligare förstärks av en global pandemi som Covid 19. Hur kan vi som möjliggör förändringsprocesser lära oss att själva bättre navigera komplexitet och bättre stötta andra? Dave Snowden delar sina erfarenheter med det Svenska labbnätverket. Snowden har gjort sig världskänd för sitt arbete med komplexitet och systemtänkande kopplat till lärande och har skapat SenseMaker, ett ramverk som bistår i att visualisera mönster i komplexitet.

läs mer
Pernilla Glaser om Transformativt lärande

Pernilla Glaser om Transformativt lärande

”Every initiative, every activity is a space for transforming the whole”, säger Pernilla Glaser när hon mötte det Svenska labbnätverket i september. Glaser frågar sig också varför vi är så fruktansvärt upptagna av lärande just nu? Varför pratar vi om lärande organisationer? Ta del av hennes tankar och konkreta förslag på hur vi kan skapa förutsättningar för transformativt lärande när vi går från, vad hon kallar ’projekt-mindset’ till ’process-mindset’.

läs mer
Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? Idag har enkäter ofta låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte är gjord för respondentens känsla av meningsfullhet. För att blåsa liv i enkäten som kraftfullt verktyg att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum. Under Innovationsveckan 2020 delade vi med oss av vår utvecklingsresa, våra initiala lärdomar och vad vi drömmer om att göra vidare.

läs mer
SDGC 19 | Dr. Josina Vink: In/Visible – Shaping Hidden Social Structures Through Service Design

SDGC 19 | Dr. Josina Vink: In/Visible – Shaping Hidden Social Structures Through Service Design

Dr. Josina Vink är en inspirationskälla för oss. Här har vi samlat ett par presentationer som snabbt ger en inblick i hennes arbete där hon utmanar tankevärldar om design. Hon presenterar exempel på hur sociala strukturer och normer kan betraktas som material för design. När vi prototypar nya sätt att göra, praxis och regler är det egentligen nya roller och relationer som vi formar.

läs mer
Att mäta rätt – Jonas Karlsson berättar om kvantitativa metoder på Barnombudsmannen

Att mäta rätt – Jonas Karlsson berättar om kvantitativa metoder på Barnombudsmannen

Barnombudsmannen bjöd in Jonas Karlsson från Förnyelselabbet att föreläsa att mäta barns rättigheter med hjälp av statistik. Webbseminariet syftar till att inspirera och ge kunskap om vikten av använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att låta barn komma till tals, undersöka om barn har likvärdiga villkor och om barn diskrimineras. Seminariet visar också hur det som kommer fram ur metoderna kan analyseras med ett barnrättsperspektiv. På seminariet ges också exempel på Förnyelselabbets metoder.

läs mer
#mittnyaperspektiv – Feryal på Stockholm Socialjour

#mittnyaperspektiv – Feryal på Stockholm Socialjour

Feryal Lövström, socialsekreterare från Socialjouren i Stockholm stad, berättar om när alla aktörer radade upp sig på led under första workshopen i Child Protection Innovation Lab, som vi gjorde tillsammans med UNHCR. Alla höll i ett snöre och hon minns hur stort det var att se systemet förmänskligat. Vi träffades igen ett halvår efter att labbet avslutades. Med lite distans till resan som vi delade tillsammans är vi nu nyfikna på hur den har påverkat hennes vardag och vilka insikter, arbetssätt eller annat som har följt med in på arbetsplatsen.

läs mer
Labbnätverket lyser upp det svenska innovationssystemet

Labbnätverket lyser upp det svenska innovationssystemet

Komplexa utmaningar är en del av vår samtid, men hur förstår vi dem och hur bygger vi kapacitet, kunskap och nya muskler för att navigera i komplexitet? Det svenska Innovationslabbnätverket är en arena där idéer kan utbytas och testas för att framtidsbygget Sverige ska ta form. För ett par veckor sedan bjöd vi in till en ny träff.

läs mer
Hög tid för systemtransformation – Banny Banerjee, Director of Stanford Changeslabs

Hög tid för systemtransformation – Banny Banerjee, Director of Stanford Changeslabs

Tillsammans med Vinnova arrangerade Förnyelselabbet en lunchföreläsning med Banny Banerjee, Director of Stanford Changeslabs. Här berättar han om den metodik han har utvecklat för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Banerjee har gedigen erfarenhet och banade väg för design thinking. Nu undervisar han ibland annat i systemtransformation och ledarskap vid Stanford University. Banerjee anlitas världen över som rådgivare till regeringar och myndigheter. Sedan ett par år tillbaka är han medlem i Global Future’s Council on Systems and Platforms, ett råd inom World Economic Forum.

läs mer
Stärkt statsförvaltning med labb

Stärkt statsförvaltning med labb

Tillitsdelegationen ser labb som ett sätt att lösa komplexa samhällsutmaningar. I detta Forum Tillit samtalar deltagarna om innovativt, effektivt och hållbart utvecklingsarbete. Vad tänker vi om ”labb” som idé för att stärka en innovativ statsförvaltning? Pia McAleenan presenterar Förnyelselabbets arbete.

läs mer
Indy Johar – How do we democratize change?

Indy Johar – How do we democratize change?

Indy Johar är arkitekten som utmanar vår nutid med nya sätt att tänka kring systemförändring för att påskynda den omställning som behöver ske i vårt samhälle. På Social Innovation Summit 2018 pratar han om hur vi kan demokratisera förändringsprocesser. De närmsta 10 åren kommer vi att omförhandla grunden, hur vi tänker på oss själva, om förändring och om byråkrati. Byråkrati är, säger Johar, grunden för hur vi organiserat civilisationen – en modell som nu kommer att behöva omförhandlas och föreställas på nya sätt.

läs mer
#mittnyaperspektiv Familjecentralen i Vaggeryd

#mittnyaperspektiv Familjecentralen i Vaggeryd

“Det här gör skillnad!”, utbrister Helena och Birgitta om deras resa i labbet om familjesamverkan, som har genomförts tillsammans med Vaggeryds Kommun och Skolverket. Många av deltagarna i labbet möttes på en sista träff för att presentera idéer och lärdomar. Helena och Birgitta, pedagoger på Familjecentralen, berättar här om deras nya perspektiv och framför allt om deras nyväckta nyfikenhet.

läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå med i vår mailinglista för att få de senaste nyheterna från vårt team.

Du är nu prenumerant – Välkommen!