#8 Matilda Legeby – Om användarcentrerad design och metod

maj 31, 2024 | Podcast

Med perspektivet användarcentrerad design talar vi om hur design kan användas som metod och hur det kan helt förändra hur vi kommunicerar.

#8 Matilda Legeby – Om användarcentrerad design och metod

maj 31, 2024 | Podcast

Med perspektivet användarcentrerad design talar vi om hur design kan användas som metod och hur det kan helt förändra hur vi kommunicerar.
Matilda Legeby - om användarcentrerad design och metod

Idag har vi med oss Matilda Legeby. Vi samtalar om hur det gemensamma stärker viljan att gå mot systemdesign. Går genom Matildas specifika designerfarenhet och perspektiv med tjänstedesign, rumslig gestaltning, och social hållbarhet. Om viljan att lyfta röster som vanligtvis inte hörs.

Vi pratar om hur man kan skapa förändring genom reflektion och material. Hur detta kan tydliggöra en annars abstrakt process för att kunna prata om det som händer människors upplevelser. Hur design som utforskande metodik kan samla grupper runt samma mål och se hur man kan gå framåt.

Matilda Legeby är seniordesigner och har jobbat med olika slags design men idag är hon specialiserad i systemisk design. Matilda var med oss när Förnyelselabbet startade 2016 och vi kommer i dagens program ha möjlighet att prata mer om hur den resan har varit hur hon har tänkt, känt och lärt av den. Det som hon tagit med sig till den plats hon är idag på Samhällsnyttan och också hur systemisk design kan bistå som verktyg i de komplexa samhällsutmaningar vi har idag.

Länkar

https://experiolab.se

https://www.fornyelselabbet.se/project/holistiskt-mottagande/

https://www.fornyelselabbet.se/project/en-syl-i-vadret/