Labbnätverksmöte 2 september 2017

sep 3, 2017 | Labbnätverket

Labbnätverksmöte 2 september 2017

sep 3, 2017 | Labbnätverket

Författare

Pia McAleenan

Projektledare på Förnyelselabbet

Så har vi haft vårt andra labbnätverksmöte. Denna gång med Ira Alanko som särskilt inbjuden inspiratör. Det var intressant att ta del av det fina arbete hon drivit på preminärministerns kontor inom ramen för det de kallar för Experimental Finland. Bland annat har man genomfört ett stort experiment om medborgarlön, något som andra länder bara diskuterar. Vid mötet valde vi att ha inchecken vid en sverigekarta och efteråt reflekterade Ira hur unikt hon tyckte att det var att ha ett helt nätverk av labb, något hon upplevde att hon ville se i Finland för att ta deras arbete vidare.

Förutom inspiration från Ira ägnade vi oss åt att diskutera och erfarenhetsutbyta mellan oss hur vi mäter effekt. Något vi identifierade som ett gemensamt utmaningsområde på vårt sista möte.