Innovationspsykologi – jante, ”nollfelskultur” och målkonflikter

nov 8, 2017 | Omvärldsspaning

Social Innovation Summit beskriver sig till att vara Nordens största mötesplats för människor som i sitt arbete, i sitt uppdrag eller på sin fritid utvecklar samhället tillsammans med andra. Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser. Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet, presenterade och deltog i ett panelsamtal om att förändra i en ”nollfelskultur”.

Innovationspsykologi – jante, ”nollfelskultur” och målkonflikter

nov 8, 2017 | Omvärldsspaning

Social Innovation Summit beskriver sig till att vara Nordens största mötesplats för människor som i sitt arbete, i sitt uppdrag eller på sin fritid utvecklar samhället tillsammans med andra. Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser. Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet, presenterade och deltog i ett panelsamtal om att förändra i en ”nollfelskultur”.
Sisummit 2017 Pia McAleenan

Innehåll

Pia McAleenan,
presenterar Förnyelselabbet och deltar i panelsamtal på Malmö Social Innovation Summit 2017