#7 Mats Widbom och Jonas Olsson – Om vikten av design som metod

maj 24, 2024 | Podcast

Om vikten av design som metod i vårt komplexa samhälle och hur design kan se ut i sina olika former.

#7 Mats Widbom och Jonas Olsson – Om vikten av design som metod

maj 24, 2024 | Podcast

Om vikten av design som metod i vårt komplexa samhälle och hur design kan se ut i sina olika former.
Mats Widbom och Jonas Olsson

Vi pratar om utvecklingen av Svensk Form och Svid. Hur design kan se ut i en materiell OCH ett immateriell form. Vi ser på vikten av design som grunden av en god kommunikation och en viktig utvecklingskraft.

Vi ställer oss frågor som: Vad hindrar oss i utvecklingen ? Vad skulle Sverige vinna på att integrera mer design i verksamheterna?

Med oss har vi:

Mats Widbom, VD för Svensk Form. Mats har långårig nationell och internationnell erfarenhet inom museesektorn och offentlig diplomati. Han är utbildat arkitekt och är sedan länge väl förtrogen med formområdet, bland annat som huvudansvarig för design, arktiektur och stadsmiljö under Stockholm, Europas kulturhuvudstad -98, som konstnärlig ledare för riksutställningar och som kulturråd i Washington DC där en rad utställningar visades i det då nyöppnade House of Sweden. Chef för svenska institutet i Paris och kulturråd vid svenska ambassaden.

Vår andra gäst är Jonas Olsson, VD på SVID, stiftelsen för svensk industridesign. En forsknings- och utvecklingsstiftelse som sedan 1989 har utvecklat svenska företag, samhälle och organisationer med design som metod. Svid stiftades av statens industriverk, kungliga ingenjörsvetenskapsakademin och föreningen Svensk Form och har uppdrag och verksamhetsbidrag från tillväxtverket men samarbetar med en mängd myndigheter organisationer och lärosäten. Svids vision är en hållbar samhällsutveckling genom design. Jonas har en bakgrund på regeringskansliet där han varit med att utveckla rådet för arkitektur, form och design till det vi idag känner till som politik för gestaltad livsmiljö.

Länkar

https://svid.se/

https://svenskform.se/

https://www.un.org/en/climatechange/17-goals-to-transform-our-world

https://designforenergi.se/

https://www.ri.se/en/what-we-do/expertises/design-for-systemic-transformation