#2 Systeminnovation, innovation och hur vi skapar reell förändring

apr 12, 2024 | Podcast

Vi samtalar med Klas Danerlöv och Jonas Gumbel om systeminnovation sammhällsomställning och våra behov.

#2 Systeminnovation, innovation och hur vi skapar reell förändring

apr 12, 2024 | Podcast

Vi samtalar med Klas Danerlöv och Jonas Gumbel om systeminnovation sammhällsomställning och våra behov.
Gumbel och Danerlov - hur skapar vi reell förändring

Välkommen till Förnyelselabbets podd Systemförnyarna.

Hur skapar vi reell förändring?

Vi samtalar med Klas Danerlöv och Jonas Gumbel om systeminnovation sammhällsomställning och våra behov.

Jonas Gumbel är handläggare vid Vinnova. Sveriges innovationsmyndighet.

Klas Danerlöv är innovationssamordnare på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

Jonas och Klas har varit viktiga i uppstarten av Förnyelselabbet och vi talar om upprinnelsen till det här projektet.

Vi rör från början av utvecklingen av tjänstedesign som metod fram till idag.

Välkomna att lyssna !

/Pia McAleenan, VD Förnyelselabbet

 

Länkar till projekt och organisationer nämda i programmet

SKR

https://skr.se/

Vinnova

https://www.vinnova.se/

Svid

https://svid.se

Förnyelselabbet

https://fornyelselabbet.se

Innovationsguiden

https://innovationsguiden.se/

Innovationslabb för samhällsutveckling – här beskrivs åtta innovationslabb från Danmark, USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Förenta nationerna och EU-kommissionen.

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/innovationslabbforsamhallsutveckling.65025.html

Förändra Radikalt – ladda ner labbrapport

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/forandraradikalt.64916.html