Ett första möte med labbnätverket

jan 12, 2017 | Labbnätverket

Ett första möte med labbnätverket

jan 12, 2017 | Labbnätverket

Labbnätverket 4 maj

Författare

Pia McAleenan

Projektledare på Förnyelselabbet

Nu har vi haft vårt första möte av vad vi hoppas ska bli flera med andra svenska innovationslabb. Som nystartat svenskt policylabb har vi känt stort behov av att utbyta erfarenheter och kunskaper med andra labbmiljöer. Vi deltog för någon månad sedan på EU kommissionens Lab connections där europeiska labbmiljöer träffades och det inspirerade oss till att skapa något liknande på hemmaplan.

Här ett blogginlägg som berättar om konferensen.

Och här en rapport om europeiska labb och i den namngivna labb (som Experio och Trafiklabb) som vi bjöd in till vårt första möte.

På konferensen deltog också E-govlab på stockholms universitet vilka vi bjudit in. Vi kontaktade i övrigt Rise eftersom vi visste att de hade något som kallades Service Labs men de representerades som organisation av Innovationsplattformarna genom Anna-Karin Stoltz Ehn och kollegor.

Våra kollegor på SKL som arbetade med Innovationsguiden deltog också på detta första möte. Detta för att designmetodiken är viktig för alla de labb vi samlat. Vi kom på mötet överens om att fortsätta träffas för att utforska några gemensamma utmaningar tex effektmätning som alla kände var viktigt att se över.

Vi kom överens om att vi ville vara en öppen grupp för labb vi fortfarande inte hunnit bjuda in men att det behövde vara labb som arbetar med designmetodik och med offentlig sektor som uppdragsägare.