# 4 Länka Consulting – Om samverkan i det komplexa.

maj 3, 2024 | Podcast

Idag talar vi om samverkan, komplexa processer och att balansera utvecklingskraften. Vi har med oss ett av de företag vi samarbetar med, Länka Consulting. Vi pratar med Karoline Bottheim och Anna Zingmark.

# 4 Länka Consulting – Om samverkan i det komplexa.

maj 3, 2024 | Podcast

Idag talar vi om samverkan, komplexa processer och att balansera utvecklingskraften. Vi har med oss ett av de företag vi samarbetar med, Länka Consulting. Vi pratar med Karoline Bottheim och Anna Zingmark.
Om samverkan. Karoline Bottheim och Anna Zingmark

Idag talar vi om samverkan, komplexa processer och att balansera utvecklingskraften med duon ifrån Länka Consultin,

Vi pratar med Karoline Bottheim och Anna Zingmark. De kallar sig inte längre experter utan som utforskande. Det är erfarenheten och viljan att uppmuntra till perspektiv som gör att den här benämningen naturlig.

Vi pratar om Länkas framväxt och utvecklingen av Systemiska metoder och samverkan. Gränslandet mellan innovation och utmaningar. Kontinuerligt lärande. Var är vi nu och hur kommer vi vidare?

Karoline Bottheim

Karoline är medgrundare av Länka Consulting och har lång erfarenhet av att leda, designa och genomföra stora förändrings- och samverkansprojekt inom privat, offentlig och ideell sektor. Hon har tidigare arbetat på Svenska Röda Korset och som konsult hos Ramböll Management Consulting, Svennerstål & Partners och SamSari. Karoline är författare till boken “Att lyckas leda i samverkan” (2019) och “Att lyckas hindra utvecklingskraften” (2022) samt “Att lyckas leda en komplex process” (2023).

Anna Zingmark

Anna är medgrundare av Länka Consulting och har lång erfarenhet av komplexa samverkansprocesser, kluster – och innovationsfrågor. Hon har arbetat med samverkan i internationella, nationella och regionala projekt och ofta mellan företag, akademi och samhällsaktörer inom olika områden. Hon har tidigare arbetat på Ramböll Management Consulting, VINNOVA, Nutek, ALMI Företagspartner, i olika nätverksorganisationer och mindre företag. Anna är författare till boken “Att lyckas leda i samverkan” (2019) och “Att lyckas hindra utvecklingskraften” (2022) samt “Att lyckas leda en komplex process” (2023).

Länkar

https://lankaconsulting.se/