Om oss

Förnyelselabbet drivs av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign med finansiering från Allmänna Arvsfonden. SVID arbetar för en hållbar samhällsutveckling, socialt, klimatmässigt och ekonomiskt genom att använda design i allt innovations- och förändringsarbete.

Vi vill bidra till att
fler mår bra i vårt 
komplexa samhälle

Vi vill att invånare ska må bra och leva sina liv till fullo utan att fastna eller falla i systemens organisatoriska mellanrum.

Vi vill att medarbetare i välfärden ska må bra på sina jobb och känna att man bidrar till det gemensamma i sin roll.

Vi vill helt enkelt bidra till ett välmående samhälle.

Vi tror på att gestalta och dela berättelser från invånare och medarbetare för att öka förståelse, empati och förmåga att förändra i komplexa utmaningar och system.

Viktiga principer för att bidra till värdefull
förändring i komplexa samhällsutmaningar:

  • Adressera svåra systemproblem med medskapande och inkluderande metodik
  • Skapa tillitsfulla rum att dela upplevelser
  • Göra det osynliga i system synligt och kännbart
  • Lära från sprickor i system
  • Gifta samman kvantitativa metoder med visualiserande designmetodik
  • Utmana tankesätt i system
  • Forma beslutsunderlag på kunskap från invånare

Vår historia

Förnyelselabbet skapades 2016 av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner för att utforska användarcentrerad och behovsdriven innovation och samverkansformer i labbmiljö.

Tillsammans med ett 40-tal aktörer utforskade vi sakfrågan hur ensamkommande barn och unga upplever sitt mottagande i det svenska välfärdssystemet. Ur labbet kom idéer som Meet Sweden, en digital idé som skulle göra resan in i Sverige mer överskådlig och minska känslan av ovisshet med risk för psykiska påföljder.

Att driva och utveckla labb är ett nytt fält i Sverige. För stärka den framväxande myllan av olika labb och lära av varandra startade Förnyesleabbet nätverket Svenska labbnätverket.

Under åren 2018-2021 drivs Förnyelselabbet fortsatt av SVID och finansieras huvudsakligen av Allmänna Arvsfonden för att skapa labbmiljöer som förbättrar vardagen för nyanlända barn och unga. Tillsammans med kommuner har vi genomfört lokala nulägeslabb där vi samlat funktioner runt målgruppen och lyft berättelser som bidragit till en ökad förståelse om vad som upplevs problematiskt i vardagen.

Tillsammans med Skolverket och UNHCR har vi gjort två större labbprocesser. Nu bidrar vi också till utvecklingen av Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram för smarta och hållbara städer som är förankrat i EU och som leds av KTH.

Vi som driver på

 Vi är ett tvärdiciplinärt team med kunskaper som spänner över sociologi, nationalekonomi, design, konst och pedagogik.

Matilda Legeby

Matilda Legeby

Designer

072-746 88 15
[email protected]

Elin Engström

Elin Engström

Designer

072-228 10 29
[email protected]

Pia McAleenan

Pia McAleenan

Projektledare

072-746 88 16
[email protected]

Pernilla Glaser

Pernilla Glaser

Coach lärandepaketering

Karin Linnea Petrusson

Karin Linnea Petrusson

Designer

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Analytiker

073-381 57 25
[email protected]

Tillsammans utvecklar vi metoder och processer för att hantera komplexa samhällsutmaingar.