Om oss

Vi tror att systemomställning händer när många känner engagemang, gemensam riktning och stöttning. 

Vi vill öka invånare, praktikers och beslutsfattares kraft och engagemang för den systemomställning som behövs.

Vi vill att invånare ska må bra och leva sina liv till fullo utan att fastna eller falla i systemens organisatoriska mellanrum.

Vi vill att medarbetare i välfärden ska må bra på sina jobb och känna att man bidrar till det gemensamma i sin roll.

Vi vill helt enkelt bidra till ett välmående samhälle.

Vi tror på att gestalta och dela berättelser från invånare och medarbetare för att öka förståelse, empati och förmåga att förändra i komplexa utmaningar och system.

tecknad samling av människor

För att åstadkomma ett mer hållbart samhälle för oss människor och planeten i stort behöver radikalt stora språng tas och då kan vi behöva små ytor att träna på. Förnyelselabbet utgör just en sådan yta där vi möjliggör att mötas, reflektera, testa och lära ihop för att tillsammans finna förnyade sätt att göra och lära.I Förnyelselabbet tror vi på att göra medans vi går, bygga in lärande strukturer och ha roligt i trygg miljö när utmaningarna är komplexa och konfliktfyllda.

Vi tror på de många som gör det de känner engagemang för och där styrning, ledning och policy på bästa sätt blir möjliggörare. Vi är övertygade om att inneboende relationer och strukturer är viktiga att uppmärksamma för att förnya i system och tror på att allas inneboende förmåga och potential kan växa under rätt förutsättningar och i gemenskap. Kom och var med och låt oss förnya framtiden ihop!

Ways of working/ Vår kunskapssyn

  • Vi tror på syfte och samarbete istället för mål och prestationer
  • System är komplexa och dynamiska
  • Vi adresserar detaljer och skärvor av helheter med relevanta aktörer
  • Vi prövar genom fantasi och lek. På låtsas kan allt vara annorlunda
  • Vi är radikalt optimistiska och radikalt görande
  • Vi arbetar med gestaltande som sätt att undersöka tillsammans om vad om är eller kan bli
  • Vi skapar plats för individuellt och gemensamt tänkande kännande och görande

Vi ansluter oss till en global designrörelse som kallar sig Design justice, deras principer vill vi vara med och förverkliga i vårt arbete. Vi tror på att skickliggöra människor i de system de befinner sig som det som kan möjliggöra samhällsomställningen som nu behövs.

Vi behöver då utgå ifrån principer om allas lika värde, jämlika förutsättningar vår gemensamma kraft.

Vår historia

Förnyelselabbet initierades av Socialdepartementet och SKR 2016 tillsammans med Stiftelsen svensk industridesign för att utforska användardriven innovation och samverkan i labbkontext i svåra samhällsutmaningar. Tillsammans med 40 olika organisationer och ensamkommande själva upplevde mottagandet i välfärden. Labbet tog fram flera ideer utifrån de insikter som samlades. Till exempel en app som kallades Meet Sweden och som digitalt syftade till ett mottagande som var mer transparent, mindre osäkert och med mindre risk för psykologiska konsekvenser.

När Förnyelselabbet initierades var det som Sveriges första policylabb. Under åren som gått har processer och metoder tagits fram för att skapa bättre beslutsunderlag i komplexa samhällsutmaningar där många organisationer behöver samverka. Förnyelselabbet började ganska omgående utveckla systemisk design och bygga lärande infrasturkturer.2017 skapade Förnyelselabbet det svenska labbnätverket för att lära med andra labb i offentlig sektor och 2021 initierade Förnyelselabbet tillsammans med andra organisationer en ny arena som kallades för Governance innovation Sverige.

Tillsammans med lokala, regionala och nationella företrädare har Förnyelselabbet drivit ett tiotal labb. Alltid med målgruppen för utmaningen i fokus och alla aktörer som behöver samverka för att förnya med i rummet. Vi vänder och vrider på det som är utmanande för såväl målgrupp, praktiker och beslutsfattare. Labbet har mer och mer kommit att arbeta med myndigheters interna policylabb, stöttat i samverkansuppdrag då flera myndigheter ska samverka med varandra. Detta har gjorts med Energimynidgheten och Länsstyrelsen i Uppsala kring lokal klimatpåverkan, systemlärande nätverkskonferenser och samverkan för att bygga livslångt lärande och kompetensförsörjning. Förnyelselabbet har dessutom levererat strategisk innovation till Viable cities ett statligt innovationsprogram som samlar 23 svenska städer som vill bli klimatneutrala innan 2030. Förnyelselabbet är nu avknoppat från SVID och drivs som ett aktiebolag med ett stort nätverk av designers runt sig.

Förnyelselabbet (SE) was initiated in 2016 by SVID, the Swedish Industrial Design Foundation on behalf of the Ministry of Social Affairs and the Swedish Association of Local Authorities and Regions to explore user-centred systems innovation and collaboration in a lab environment. Together with some 40 stakeholders, the lab set out to explore the societal challenge of how unaccompanied children and youth experienced their reception in the Swedish welfare system. As Sweden’s first policylab, Förnyelselabbet started to explore systemic design and have developed methods within this field in many different challenges, from the start. Building learning infrastructures in each lab have always been important. To strengthen the emerging pool of different labs and learn from each other, Förnyelselabbet started the Swedish Lab Network in 2017. In 2021 Förnyelselabbet, Rise and other organizations got together to initiate a network called; Governance Innovation Sweden aiming at speeding up new forms of governance and procurement processes.

Förnyesleabbet believe in situational and context-driven labs. Each lab process gathers relevant functions and target groups around the challenge. Stories are collected and analyzed collectively and then ideas of renewed futures are tried out within the lab context. Speculative design has become one method to frame alternative futures and the labs always serve as a learning infrastructure for citizens, practitioners, and policymakers. A key element in the emerging methodology has been to stay true to the arts and craft part of design allowing participants many different ways to analyze systems. The lab has also increasingly worked with Swedish governmental agencies to facilitate joint collaborative projects such as building shared data infrastructures, policy labs for more local global impact and assisting agencies in creating systems learning conferences and networks. Systems maps, cultural analysis and governance transformation has then been in the forefront of the processes. Förnyelselabbet has also contributed design expertise to the development of Viable Cities, a strategic innovation program for smart and sustainable cities that is anchored in the Climate KIC and led by KTH. Since 2023, Förnyelselabbet is an independent limited company.

Vi som driver på

Pia McAleenan

Pia McAleenan

VD

072-746 88 16
pia@fornyelselabbet.se

Pia McAleenan har projektlett Förnyelselabbet sedan det initierades av SKR och Socialdepartementet 2016. Med en längtan efter att möjliggöra tjänstepersoner och invånare, skapa stöttande och lärande infrasturkturer kring dem och visa att våra svåra samhällsutmaningar kan hanteras, om vi går samman har Pia lett arbetet. Under åren har hon också initierat svenska labbnätverket och Governance innovation sweden. Att samla praktiker att reflektera, utveckla och känna engagemang är något Pia brinner för. Förnyelselabbet som struktur har både testande och utmanande ytor såväl som utbildande och inspirerande.

Med en lång bakgrund som pedagogi och förnyelseledare har Pia förståelse för strutkurer inom välfärden och förståelse för vikten att förstå förutsättningarna som behöver vara på plats för att förnyelse ska kunna skapas.

Sedan 2022 sitter Pia med i Mindshifts styrelse, youth 2030 och i Kunskapsrådet för myndigheten för delaktighet.

Pernilla Glaser

Pernilla Glaser

Metodutvecklare

pernilla@fornyeslelabbet.se

Läs mer om Pernilla

Var vi än befinner oss har vi möjlighet att förändra tillsammans. Det är alltid spännande att delta i Förnyelselabbets arbete där aktörer från alla delar av offentlig sektor kommer samman för att hantera komplexitet på nya och bättre sätt. Ett kapitel i taget skriver vi en ny berättelse om den hela människan i samspel med varandra och allt levande.

fotograf : Elisabeth Ohlson

Josina Vink

Josina Vink

josina@fornyelselabbet.se

Läs mer om Josina

Josina Vink is a designer and researcher exploring how communities can collectively shape their systems of health and care from within. They are currently Associate Professor in the Institute of Design at the Oslo School of Architecture and Design in Norway. Josina has previously worked as a service and systemic designer for over a decade in healthcare systems internationally, including at the Mayo Clinic in the United States, the Center for Addiction and Mental Health in Canada and Experio Lab in Sweden.

Anja Melander

Anja Melander

Senior designstrateg

 

Elin Engström

Elin Engström

Senior designstrateg

Katrice Horsley

Katrice Horsley

Läs mer om Katrice

Katrice Horsley is an award winning storyteller and international narrative consultant. She has over 40 years of experience in the field of training design and delivery and has developed a unique  narrative-based approach to create transformative change in organisations, communities and individuals.She believes that social action begins with the sharing of stories and that social change begins when those involved decide on the same shared ending. Through a range of experiential story-based processes, Katrice uncovers the key foundational narratives that exist behind the systems that are in place and then deconstructs these to a granular level, so that people understand their function and importance within the meta-narrative of the systems we inhabit.

 

She is passionate about engaging with people who are regarded as 'peripheral' to the mainstream and providing them with a process and platform through which they can share and value their stories. For without each voice being present and each story being valued, no system will be representative of those it aims to serve

Netta Korhonen

Netta Korhonen

Senior designstrateg

netta@fornyelselabbet.se

Läs mer om Netta

Jag är en systemisk designer och tjänstedesigner med intresse och starka kompetenser inom systemtänkande, framsyn och samutveckling. Jag har lång efrarenhet att engagera olika aktörer i konkret samutveckling i samhällsviktiga frågor och samtidigt säkra att de ohörda rösterna kommer med. Min special kraft är att skapa samsyn genom visuel kommunikation och binda komplexa systemfrågor med empatisk förståelse för individernas beteende. Under de senaste åren har jag också jobbat för bygga förmågor för framtidstänkande i arbetet med hållbar omställning.

För mig är det viktigt att använda mina arbetstimmar för det som är allra viktigaste; jobba för en hållbar och rättvis samhälle. Under mina 10+ år som designer har jag jobbat bland annat på Vinnova, Sveriges Innovations Myndighet, på Arbetsförmedlingen och på Motiva, Finska statens bolag för hållbar utveckling. Några av mina älsklingsprojekt har varit systemkartläggningar med Myndigheten för Delaktighet och design av globala, lyssnande, samskapande workshops med UN Habitat.

Hanna Andersson

Hanna Andersson

Strategisk systemisk designer

Ida Norrby

Ida Norrby

Strategisk designer och Art Director

Tillsammans utvecklar vi metoder och processer för att hantera komplexa samhällsutmaingar.

Hanna Turesson Bernehed

Hanna Turesson Bernehed

Jenny Grettve

Jenny Grettve

jenny@fornyelselabbet.se

Läs mer om Jenny

Jenny Grettve är arkitekt och strategisk designer med fokus på globala risker, systemförändringar och alternativa framtider. Hon har genom åren varit involverad i omfattande hållbara samhällsprogram samt skrivit om samhällsfrågor och skapat installationer för att bättre utforska tankar om nya okonventionella sätt att leva. Genomgående i Jennys arbete ligger att studera möjliga framtider ur mjuka värdeperspektiv parallellt med ekonomiska system. 2023 vann hon Design S, Sveriges första pris i systemtransformation som delades ut av Svensk Form, för sitt arbete med det nya offentliga rummet ANON i Malmö.

Jenny tror att vi behöver se både globala risker och möjligheter ur en vinkel av radikal generositet och omsorg. Hon driver magasinet "Horizon Manifestos" - en internationell publikation som samlar korta tankar om ekonomi, och är även en frekvent föreläsare och skribent i en mängd internationella böcker och artiklar.

Niklas Huss

Niklas Huss

Läs mer om Niklas

Niklas är en engagerande talare och strategisk coach med förmågan att skapa ett nytt mindset, nya innovativa lösningar och miljöer som främjar samverkan, lärande, utveckling och innovation samt att gå från behov till implementering. Med bakgrund inom både Skatteverket och försäkringsbranschen har han skapat transformationer i traditionella miljöer och är i dag involverad i flera olika innovativa initiativ med målet att skapa möten och samverkan som kan förändra världen, såsom Samverket som är ett nytt nationellt koncept för innovativa coworking för offentlig sektor, Samhällskontraktet en demokratisk samhällsarena i Mälardalen med fokus på barn och ungdomar och äldre och Mindshift en nationell ideell rörelse med fokus på att skapa livsmiljöer som stärker människors psykiska hälsa och välbefinnande för att skapa ett tryggt, inkluderande och hållbart samhälle.

Ambra Trotto

Ambra Trotto

ambra@fornyelselabbet.se

Läs mer om Ambra

Ambra is associate professor and docent in interaction design at the Umeå Institute of Design, Umeå University.

She is guest researcher at the Department of Industrial Design at the Eindhoven University of Technology (NL), in particular, she collaborates with research group of Systemic Change.

Ambra Trotto’s fascinations lie in how to empower ethics, through design, using digital and non-digital technologies as materials. Strongly believing in the power of Design and Making, Ambra works with makers, builders, craftsmen, dancers, architects and designers to shape societal transformation.

Melina Pyykkönen

Melina Pyykkönen

Systemisk designer

Läs mer om Melina

I am a Senior Service and UX designer with a background in product design. I am driven by understanding and sharing perspectives gained by using user research processes and how we can use our human potential to improve products, services, places and personal lives with and without technology. Co-creating, prototyping and testing together with the stakeholders and users are ways of working close to my heart. To gain insight, an important facet of my role is to inspire fellow humans to explore the core of why we do things the way we do them, to create brave spaces to challenge the prevailing narrative as well as finding systemic ways to change the experience.

John Mortimer

John Mortimer

Systemdesigner

john@fornyelselabbet.se

Läs mer om John

I have been involved in transforming organisations with systemic design for over 20 years. Starting in creative engineering, spent formative years with Hilton International and in manufacturing. After obtaining an MBA, then worked in ABB, where the complexity of the reality of efficient and effective rapid operations became all too clear. I become exposed to national and international management and change projects.

With Vanguard Consulting, the methodologies of systems thinking, lean and service design were learned. Especially being able to understand an organisation, together with its people and behaviours. Working with a multitude of different organisations, and very good consultants, gave me the experience and confidence to assess  develop flexible approaches to the challenges that real organisations face.

Design Thinking, Systemic Design and Organisational Design are increasingly incorporating systems thinking and complexity to ensure its relevancy in modern organisations.

Moa Engström

Moa Engström

Dramapedagog, handledare inom ramen för Förnyelselabbets lärretreats, improvisatör

moa@fornyelselabbet.se

Läs mer om Moa

Moa är dramapedagog och teaterimprovisatör som i sitt arbete med Förnyelselabbet använder sina yrkeskunskaper för att skapa ett tryggt rum för deltagarna att arbeta i. Gruppen inbjuds att dela erfarenheter och reflektera utifrån respektive arbetsliv alternativt tematik som är förutbestämt.

Utgångspunkten för workshoparna är kreativa övningar där gestaltning är en del av arbetsmetoderna för att hitta in i egen reflektion men också skapa möjlighet att ta del av andras erfarenheter lättare. Moa ser reflektion och samtal som viktiga delar för att förstå sin praktik och kontext bättre. Svåra situationer uppstår i alla möten, dilemman finns i alla arbetsliv. Vi behöver få tid att reflektera för att fördjupa förståelsen för arbetet och hitta öppningar för förändringar där det är möjligt. Stort som smått.

Joseph Harrington

Joseph Harrington

Design and strategy specialist

Läs mer om Joseph

Jo is senior design and strategy specialist working across the public and third sector internationally. He has a deep knowledge of public services; from their delivery, to the development of policy.  He is currently based in Göteborg working across the Nordic countries in strategic design roles to tackle the complex societal challenges of the 21st century.

Previously, his roles have included head of design & partner at Innovation Unit UK and led the public sector work at Engine Service Design. He has led strategic design work globally, including work in Brazil on radical education reform, in Australia running a country-wide innovation programme with a $billion early years education charity and in the US supporting a pioneering city-wide innovation programme in New York City.

Alongside consulting, Jo has lectured on design and leadership widely. For 10 years he was a lecturer and programme lead for BA Design at Goldsmiths College, University of London, and is an Enabler with the UK's Leadership Centre, where he has delivered leadership development programmes for senior public sector leaders in partnership with Harvard and MiT.

Susanna Nissar

Susanna Nissar

Senior Designstrateg

Läs mer om Susanna

Jag har 15 års erfarenhet av att arbeta som designer, strateg och möjliggörare inom offentliga organisationer, privat sektor och som entreprenör. Jag drivs av nyfikenhet och gillar att sätta upp pilotprojekt, utvärdera och förbättra. Det är viktigt för mig att de som berörs av förändringen också får vara med och forma den. Jag trivs i uppdrag som bidrar till hållbara och mänskliga organisationer, miljöer, samhällen. Jag arbetar gärna som coach till personer som befinner sig i en verksamhet som behöver förändras. Eller med att sätta upp pilotprojekt i syfte att testa något nytt, utvärdera och förbättra.

Samarbetspartners

 

Länka Consulting
Länka Consulting
Länka Consulting
Länka Consulting
Kartan över oss