Våra uppdrag

Meet Sweden

Meet Sweden

2018 | SOLLENTUNA KOMMUN | PwC
I en asylprocess är det många parallella processer som pågår samtidigt utan att någon egentligen har helhetsansvaret. Den ansökande upplever att den upprepar sin historia om och om igen och administrationen runt asyl- och etableringsprocessen upplevs obegriplig. Meet Sweden utforskar möjligheter att skapa en överskådlig process och ett rättssäkert flöde av information över myndigheter.

Ett holistiskt mottagande

Ett holistiskt mottagande

2018 | UNHCR
UNHCR och Förnyelselabbet har gjort ett labb som utforskar den initiala mottagandeprocessen för ensamkommande barn i Sverige. Tillsammans med barn och flertalet aktörer har nuläget beskrivits och använts som underlag för att utveckla en mer holistisk process – baserad på barnets bästa och vedertagna barnskyddsbestämmelser. 

Hand i hand med eleven

Hand i hand med eleven

2018 | SKOLVERKET | VAGGERYDS KOMMUN
Hur kan vi stötta relationer mellan skola och nyanlända familjer? I labbet med skolverket och Vaggeryds kommun är målsättningen att utveckla generaliserbara arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i skolsystemet med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker.

En syl i vädret

En syl i vädret

2017 | SOCIALDEPARTEMENTET | SKL
Förnyelselabbets första projekt skapades som en satsning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på uppdrag från Socialdepartementet för att vidareutveckla arbetsformer som konkret stödjer användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården. Projektet sammanställer några av de utmaningar och behov för ensamkommande barn och unga som mottas i det svenska samhället.

Summithacket för ökad delaktighet

Summithacket för ökad delaktighet

2017 | MALMÖ STAD
Förnyelselabbet fick uppdraget att kickstarta processen att uppdatera den befintliga kommunövergripande integrationsstrategin i Malmö Stad. Detta gjorde vi i samband med den årliga konferensen Social Innovation Summit i Malmö, som arrangeras av Mötesplats Social Innovation. 

Särskilda persontransporter

Särskilda persontransporter

2017 | SKL
Näringsdepartementet tillsatte 2017 en utredning med uppdrag att föreslå nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter. Förnyelselabbet faciliterade en heldagsworkshop för att fånga in perspektiv från SKL:s medlemmar, myndigheter, intresseföreningar och leverantörer.

Pin It on Pinterest