Våra uppdrag

Det fixar jag – en förstudie om nyanlända omsorgsgivande barn

Det fixar jag – en förstudie om nyanlända omsorgsgivande barn

2019 | BOTKYRKA KOMMUN | Ett projekt om och med omsorgsgivande barn och ungdomar. Gruppen består av aktörer från både offentlig och idéburen sektor som möter omsorgsgivande barn och ungdomar i sin vardag.

Meet Sweden

Meet Sweden

2018 | SOLLENTUNA KOMMUN | PwC
Meet Sweden utforskar möjligheter att skapa en överskådlig asylprocess för individen och ett rättssäkert flöde av information över myndigheter.

Ett holistiskt mottagande

Ett holistiskt mottagande

2018 | UNHCR
Tillsammans med ensamkommande barn och flertalet aktörer har vi fokuserat på asylprocessens två första veckor där vårt övergripande mål har varit att utforska och ta fram idéer på hur mottagandet kan förbättras.

Hand i hand med eleven

Hand i hand med eleven

2018 | SKOLVERKET | VAGGERYDS KOMMUN
Med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker, har vi tillsammans utforskat arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i det svenska skolsystemet.

En syl i vädret

En syl i vädret

2017 | SOCIALDEPARTEMENTET | SKL
Genom en satsning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), på uppdrag från Socialdepartementet, synliggjordes några av de utmaningar och behov för hur ensamkommande barn och unga mottas i det svenska samhället.

Summithacket för ökad delaktighet

Summithacket för ökad delaktighet

2017 | MALMÖ STAD
Malmö Stad kickstartade processen att uppdatera den befintliga kommunövergripande integrationsstrategin med workshop över 2 dagar på den årliga konferensen Social Innovation Summit.

Särskilda persontransporter

Särskilda persontransporter

2017 | SKL
Under en dag fick SKL:s medlemmar, myndigheter, intresseföreningar och leverantörer reagera på i en utredning med uppdrag att föreslå nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter.

Pin It on Pinterest