Kategori :

Omvärldsspaning

Här kan du fördjupa dig i vår metodutveckling eller läsa om upplevelser från labbdeltagare. Vi delar också viktiga inspirationskällor här.

Stärkt statsförvaltning med labb

Stärkt statsförvaltning med labb

Tillitsdelegationen ser labb som ett sätt att lösa komplexa samhällsutmaningar. I detta Forum Tillit samtalar deltagarna om innovativt, effektivt och hållbart utvecklingsarbete. Vad tänker vi om ”labb” som idé för att stärka en innovativ statsförvaltning? Pia McAleenan presenterar Förnyelselabbets arbete.

läs mer
Innovationspsykologi – jante, ”nollfelskultur” och målkonflikter

Innovationspsykologi – jante, ”nollfelskultur” och målkonflikter

Social Innovation Summit beskriver sig till att vara Nordens största mötesplats för människor som i sitt arbete, i sitt uppdrag eller på sin fritid utvecklar samhället tillsammans med andra. Social innovation handlar enkelt uttryckt om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och brygga över sektorsgränser. Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet, presenterade och deltog i ett panelsamtal om att förändra i en ”nollfelskultur”.

läs mer