Inspiration

Här kan du fördjupa dig i vår metodutveckling eller läsa om upplevelser från labbdeltagare. Vi delar också viktiga inspirationskällor här.

SDGC 19 | Dr. Josina Vink: In/Visible – Shaping Hidden Social Structures Through Service Design

Dr. Josina Vink är en inspirationskälla för oss. Här har vi samlat ett par presentationer som snabbt ger en inblick i hennes arbete där hon utmanar tankevärldar om design. Hon presenterar exempel på hur sociala strukturer och normer kan betraktas som material för design. När vi prototypar nya sätt att göra, praxis och regler är det egentligen nya roller och relationer som vi formar.

read more

Hög tid för systemtransformation
Banny banerjee
Director of Stanford Changeslabs

Tillsammans med Vinnova arrangerade Förnyelselabbet en lunchföreläsning med Banny Banerjee, Director of Stanford Changeslabs. Här berättar han om den metodik han har utvecklat för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Banerjee har gedigen erfarenhet och banade väg för design thinking. Nu undervisar han ibland annat i systemtransformation och ledarskap vid Stanford University. Banerjee anlitas världen över som rådgivare till regeringar och myndigheter. Sedan ett par år tillbaka är han medlem i Global Future’s Council on Systems and Platforms, ett råd inom World Economic Forum.

read more

Pia McAleenan presenterar på Forum Tillit

Tillitsdelegationen ser labb som ett sätt att lösa komplexa samhällsutmaningar. I detta Forum Tillit samtalar deltagarna om innovativt, effektivt och hållbart utvecklingsarbete. Vad tänker vi om ”labb” som idé för att stärka en innovativ statsförvaltning? Pia McAleenan presenterar Förnyelselabbets arbete.

read more
Indy Johar på Sisummit 2018  How do we democratize change?

Indy Johar på Sisummit 2018
How do we democratize change?

Indy Johar är arkitekten som utmanar vår nutid med nya sätt att tänka kring systemförändring för att påskynda den omställning som behöver ske i vårt samhälle. På Social Innovation Summit 2018 pratar han om hur vi kan demokratisera förändringsprocesser. De närmsta 10 åren kommer att kommer vi att omförhandla grunden, hur vi tänker på oss själva, om förändring och om byråkrati. Byråkrati är, säger Johar, grunden för hur vi organiserat civilisationen – en modell som nu kommer att behöva omförhandlas och föreställas på nya sätt.

read more
Den tråkiga revolutionen  Indy Johar om byråkratin

Den tråkiga revolutionen
Indy Johar om byråkratin

ndy Johar är arkitekten som blev en ständigt bokad föreläsare inom social innovation och systemförändring. Johar utmanar vår nutid med nya sätt att tänka kring systemförändring för att påskynda den förändring som behöver ske i vårt samhälle. Med detta som drivkraft har Johar startat initiativet Zero Zero och Dark Martters Lab som jobbar med wicked problems och systemförändring.

read more