#5 Jonas Törnblom & Mats Tyrstrup – Samtal om gouvernance, komplexa samhällsutmaningar och civilt engagemang.

maj 10, 2024 | Podcast

Idag har vi med oss en samarbetspartner från Governance Innovation Sverige, SCOG (Stocholm Center Of Gouvernance). Vi samtalar med Jonas Törnblom och Mats Tyrstrup.

#5 Jonas Törnblom & Mats Tyrstrup – Samtal om gouvernance, komplexa samhällsutmaningar och civilt engagemang.

maj 10, 2024 | Podcast

Idag har vi med oss en samarbetspartner från Governance Innovation Sverige, SCOG (Stocholm Center Of Gouvernance). Vi samtalar med Jonas Törnblom och Mats Tyrstrup.
Jonas Törnblom & Mats Tyrstrup

Idag har vi med oss en samarbetspartner från Governance Innovation Sverige, SCOG (Stocholm Center Of Gouvernance).

Det är Jonas Törnblom grundare föreläsare och rådgivare med 30 års erfarenhet med arbete i ledande befattningar inom miljötekniksektorn, främst i Tyskland och Sverige. Senast som vice president med ansvar för PR och företagsutveckling på Envac AB och som fristående konsult inom miljöteknikfrågor.

Mats Tyrstrups är grundare till SCOG, föreläsare och rådgivare. Han är docent i företagsekonomi och driver forskning inom organisering av komplexa sammanhang. Han har stor erfarenhet inom både privat och offentlig sektor och har arbetat som rådgivare och verksamhetsutvecklare.

 

Komplexa samhällsutmaningar

Det ska handlar om gouvernance och komplexa samhällsutmaningar.

Men också om hur vi som samhälle bäst kan skapa kapacitet så tidigt som möjligt för att hantera den här typen av systemutmaningar som vi har i samhället.

 

Länkar:

 

https://scog.se