Design, Social Innovation och Hållbarhet

apr 26, 2024 | Inspiration, Metod

Det här samtalet om Design, Social Innovation och Hållbar transformation hölls som en del av Southern Sweden Design Days 2022 i Malmö.

Design, Social Innovation och Hållbarhet

apr 26, 2024 | Inspiration, Metod

Det här samtalet om Design, Social Innovation och Hållbar transformation hölls som en del av Southern Sweden Design Days 2022 i Malmö.
Social innovation - seminarie

Medverkande

  • Ezio Manzini
  • Pia McAleenan
  • Sara Bjärstorp
  • Per-Anders Hillgren

Det här mötet hölls som en del av Southern Sweden Design Days 2022 organiserat av  Form Design Center i Malmö.

Det komplexa samhället som vi står inför idag bjuder på diverse sociala utmaningar. Vi samtalar om hur designen kan hjälpa oss att utveckla hållbar innovation. Vi tittar på hur vi kan göra plats för implementering och reflektion, inte bara på policynivå men också hos människorna som reglerna gäller. Vi talar om vikten av att stötta institutioner för att de i sin tur ska kunna stödja och utveckla system i kontakt med användaren.

Vi konstaterar hur akut och viktigt det är med förändring av vårt sätt att leva, för miljöns skull men också socialt. Världen har förändrats genom pandemier, digitalisering och krig och därav behöver vi hitta nya strukturer att förhålla oss till. Vi tar upp konceptet City of Proximity och hur vi kan använda idén om kontakten på det lokala sammanhanget för att ta utvecklingen från horisontell utveckling till vertikal implementering.

Samtalet hålls på engelska och modereras av Lotta Orban.

I samtalet deltar Ezio Manzini – italiensk designsociolog och författare till bla Design for Environmental Sustainability (avec Carlo Vezzoli), Springer, 2008, Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation, The MIT Press, 2015, Politics of the Everyday, Bloomsbury, 2019

Pia Mcaleenan – har sen 2016 ansvarat för Förnyelselabbet, en plattform för systemisk design och samhällsomställning. Där har metoder för att förbättra vårt kollektiva hanterande av framtid och nutid utforskats tillsammans med metoder för systeminnovation, transformation och lärande.

Sara Bjärstorps – verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation] samt strategiskt ansvarig för universitetets initiativ kring kultursamverkan.

Per-Anders Hillgren – docent i design och social innovation vid Malmö universitet. och samordnare för forskargruppen Collaborative future making. Hans primära forskningsintressen handlar om hur olika förändrings- och utvecklingsprocesser kan göras mer inkluderande och demokratiska samt möjligheten att främja reflektion över olika normer och konventioner.