Välkommen till oss på Förnyelselabbet

Vi är en nationell plattform för systemisk design, lärande och samhällsomställning.

Sedan 2016 har vi arbetat med samverkansprojekt kring komplexa samhällsutmaningar såsom, integration, klimatomställning och social hållbarhet med såväl lokala som nationella organisationer.

Vi är särskilt bra på att samla en grupp av olika aktörer och organisationer och bistå dem skapa gemensam förståelse, riktning och lärande kring en svår samhällsutmaning de behöver hantera.

Vill du arbeta med oss, kika in på fliken våra erbjudanden, vill du läsa om våra tidigare projekt kika in på fliken projekt!

I vår ambition att kapacitetsstärka organisationer att samverka, lära och ställa om finns också inspirationsmaterial under fliken inspiration.

 

Aktuellt i Förnyelselabbet

Delbo KTH

KTH bedriver ett spännade arbete kring delningsbostäder. Under en förstudie har ett projekt som kallas Co Kitchen genomförts.

Energibesparingar har kunnat visas men också spännande insikter om såväl ekonomiska och sociala hållbarhetsindikatorer.

Nu vill forskarna ta det vidare och utforska policy dimensionen och vad som hindrar fler delningsbostäder att byggas. Förnyelselabbet är med och bistår med strategiska designtjänster för att genomföra en serie policylabb och testande.

Avslutat lärretreat

Under våren har vårt första lärretreat gått av stapeln. Tack alla som deltog!

Samhällskontraktet

Vi har ett partnerskap med Samhällskontraktet att bistå de med strategisk design och lärandetjänster framåt. Vi är så stolta över detta.

I våra första uppdrag med Samhällskontraktet fokuserar vi på ungdomars delaktighet och välbefinnande på olika sätt och i olika projekt.

Läs mer om Samhällskontraktet här:
www.samhallskontraktet.se

Almedalen

Vi är på plats under veckan och deltar på följande evenemang:

Youth 2030 Movements workshop med fokus på demokrati, samhällsutveckling och ungas villkor.

Reach for changes event Stark samverkan för att lösa våra samhällsutmaningar, vad kostar det?

Artivism-konsten att göra fred

Vill du ha hjälp att moderera eller göra workshop på plats i Almedalen, hör av dig till pia@fornyelselabbet.se

Förnyelselabb för preventiv hälsa

Ett annat forskningsprojekt som vi är involverade i är Prevent; där genomför vi Förnyelselabb tillsammans med olika  parter för att skapa engagemang och förnyelse kring preventiv hälsa.

Läs mer om projektet här på Uppsala Universitets hemsida

Senaste avsnittet av Systems for breakfast

samtal med Sara Gry

Systemförändring handlar inte om att utveckla en lösning till ett problem. Det handlar om att experimentera med många interventioner för att frigöra en större förändring i en gemensam riktning.

Joeri van den Steenhoven, internationell expert i systemförändring och sociala innovationslabb