Förnyelse i komplexa
samhällsutmaningar genom att labba

Komplexa samhällsutmaningar är svåra att greppa och agera på inom bara en verksamhet. För att göra skillnad för invånarna som påverkas av utmaningen behöver ofta flera samhällsaktörer agera tillsammans med insatser som verkar mot gemensam riktning. Men i stuprörsstrukturer kan det vara svårt att mötas och hitta bra sätt att agera tillsammans.

Vi är specialiserade på medskapande metoder och tvärsektoriella utvecklingsprocesser. Vi kan hjälpa er att samlas runt en gemensam utmaning som sträcker sig över sektorer och nivåer. Tillsammans med berörda invånare skapar vi kunskap och insikter om utmaningen. Vi formar en gemensam riktning och testar förslag till förnyelse. Vi kallar det för att labba.

Komplexa samhällsutmaningar ur flera perspektiv – en film om hur vi kan hjälpa

Systemförändring handlar inte om att utveckla en lösning till ett problem. Det handlar om att experimentera med många interventioner för att frigöra en större förändring i en gemensam riktning.

Joeri van den Steenhoven, internationell expert i systemförändring och sociala innovationslabb

Gemensam problembild i nulägeslabbet i Österåker

”Här på Österåkers kommun labbade vi om hur vårt mottagande av nyanlända barn och ungdomar fungerade. Vi levde länge i tron om att det där löste sig i skolans värld, och så ville vi stämma av det mot verkligheten.

Genom att samla olika professioner och få varandras olika perspektiv på frågan och framför allt barnen och ungdomarnas perspektiv, kunde vi enas om en bild av hur det fungerar. När man har en gemensam bild då kan man också ha gemensamma förändrings- och förbättringsförslag.”

Processen är samlande för funktioner som kanske annars spretar och inte finner eller förstår sin möjlighet till samverkan.

Christer Carlsson, chef för utbildningsförvaltningen i Degerfors

Josina Vink om vikten av tankemodeller i systemförändring

På sidan Artiklar kan du fördjupa dig i metoder eller läsa om upp-
levelser från labbdeltagare

Nulägeslabb

Här kan du se en film som presenterar vår process Nulägeslabb.

Case : Nulägeslabb


Vardagen för nyanlända barn och unga i Österåker

Hur kan vi förbättra mottagandet av nyanlända barn och unga? Barnens drivkraft är att lära sig svenska och få kompisar. Men det är svårt. Här kan du ta del av insikterna från barnens berättelser om sin vardag.

På sidan Case kan du läsa mer om förnyelse och insikter från olika labb

Case : Nulägeslabb och framtidslabb


Ett holistiskt mottagande
Child Protection Innovation Lab
tillsammans med UNHCR

Tillsammans med UNHCR, 30 olika aktörer och ensamkommande barn och unga utforskade vi hur en mer holistiskt mottagande process kan utformas.

#Mitt nya perspektiv
Connie Tran Hedberg,
projektledare UNHCR

Läs om Connies resa i att förstå och ta till sig system- och designmetodiken när hon projektledde Child Protection Innovation Lab tillsammans med Förnyelselabbet.

Framtidslabb

Här kan du se en film som presenterar vår process Framtidslabb.

På sidan Vad vi gör kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med

Nader Hayati om den största utmaningen för ensamkommande ungdomar i Sverige

Leon Khorasan om värdet av att delta i labb

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå med i vår mailinglista för att få de senaste nyheterna från vårt team.

Du är nu prenumerant – Välkommen!