Förnyelselabbet förnyar sig – vi återkommer i ny skrud framåt hösten

Förnyelse i komplexa
samhällsutmaningar genom att labba

Hur förstår vi komplexa problem och hur de påverkar invånare? Vilka är med och beskriver problembilden? Vi samlar aktörer och invånare som är berörda av samma problematik. Tillsammans medskapar vi kunskap om utmaningar från flera perspektiv.

Vi baserar våra labbprocesser på systemisk design och tjänstedesign. Om tjänstedesign handlar om att förstå behov och utveckla insatser tillsammans med invånare – så handlar systemisk design om att också få syn på dynamiker och tankemodeller som är i omlopp i de systemen som insatserna existerar i.

Att labba handlar om att öka sin systemförståelse för att kunna utforska vad kan jag göra i det system jag är en del av och vad kan vi som system göra tillsammans? När vi dessutom utmanar de rådande tankemodellerna så minskar vi också risken att fortsätta reproducera problematiken som vi står i.

Ovisshetsrapporter

Här pågår arbetet med Ovisshetsrapporter – en samling erfarenheter av att arbeta med skav i välfärdssystem och samtidigt en plats för fortsatt berättande. De är samlade av och för dig som arbetar för oss alla. Du som samspelar, leder, hittar på och rycker ut. Du som drivs av tanken på något mer och något annat. Du som har idéer om hur förändring bör ske. Du har upplevt ovissheten både som en utmanande osäkerhet och som en möjlighet att tänka nytt och bättre.

I samlingen finns erfarenheter och metoder från Förnyelselabbets verksamhet. De ovissheter som Förnyelselabbet möter och arbetar med är både individers osäkerhet som utförare eller behovstagare i välfärden och den ovisshet som strukturer, arbetssätt och tankemodeller skapar och förstärker. Ovisshet är också den utmaning och möjlighet en processledare har.

Ovisshetsrapporter är en karta för en okänd terräng och en inbjudan att fortsätta utforska. Vill du bidra med dina tankar och erfarenheter av ovisshet? Din donation kan ha betydelse för andras uthållighet – även om den kan verka liten vid första anblick. Du hittar flera sätt att donera på i materialet och på vår Linked in

Ovisshetsrapporter PDF

Systems for breakfast:
Ovissheten som hot och möjlighet

Keri Facer och Sofia Wiberg har båda undersökt och beskrivit hur ett mer öppet förhållningssätt, som ger plats åt det överraskande och förmår hålla flera frågor igång samtidigt, är stärkande för demokrati och hållbar samhällsutveckling.

Här möts Keri och Sofia i ett samtal med Pernilla Glaser om hur vi kan utveckla och träna förmågor för att stanna upp och diskutera det vi inte förstår, reflektera kring ovisshetens effekter och ta omsorg om ovisshet så att den kan tjäna oss i organisationen snarare än att överrumpla och paralysera oss.

Keri Facer är professor i framtida lärande och samhällen vid University of Bristol och erhöll den förra Niklas Zennström-professuren i klimat-ledarskap vid Uppsala Universitet.

Sofia Wiberg disputerade vid KTH där hon nu är forskare med en avhandling om öppenhet och lyssnande som metod i medborgardialoger.

Systemförändring handlar inte om att utveckla en lösning till ett problem. Det handlar om att experimentera med många interventioner för att frigöra en större förändring i en gemensam riktning.

Joeri van den Steenhoven, internationell expert i systemförändring och sociala innovationslabb

Gemensam problembild i nulägeslabbet i Österåker

”Här på Österåkers kommun labbade vi om hur vårt mottagande av nyanlända barn och ungdomar fungerade. Vi levde länge i tron om att det där löste sig i skolans värld, och så ville vi stämma av det mot verkligheten.

Genom att samla olika professioner och få varandras olika perspektiv på frågan och framför allt barnen och ungdomarnas perspektiv, kunde vi enas om en bild av hur det fungerar. När man har en gemensam bild då kan man också ha gemensamma förändrings- och förbättringsförslag.”

Processen är samlande för funktioner som kanske annars spretar och inte finner eller förstår sin möjlighet till samverkan.

Christer Carlsson, chef för utbildningsförvaltningen i Degerfors

Wilfried Buchhorn från UNHCR om värdet av att labba

På sidan Utblick kan du hitta några av de hitta källor vi hämtar inspiration från

Nulägeslabb

Här kan du se en film som presenterar vår process Nulägeslabb.

Barnkonventionen blir lag – en konferens med NUNI

Case : Introlabb

Barnkonventionen blir lag

Vid årsskiftet 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Kommuner och regioner saknar i många fall en god förberedelse för implementering av lagen i sin organisation. För att stötta medlemmarna i NUNI faciliterade Förnyelselabbet en konferens om hur man kan applicera praktisk designmetodik och systemtänkande på komplexa utmaningar.

På sidan Ovisshetsrapporter kan du läsa mer om erfarenheter av att jobba med välfärdens skav

UNHCR Ett holistiskt mottagande

Case : Nulägeslabb Framtidslabb

Ett holistiskt mottagande
Child Protection Innovation Lab
tillsammans med UNHCR

Tillsammans med UNHCR, 30 olika aktörer och ensamkommande barn och unga utforskade vi hur en mer holistiskt mottagande process kan utformas.

#Mitt nya perspektiv
Connie Tran Hedberg,
projektledare UNHCR

Läs om Connies resa i att förstå och ta till sig system- och designmetodiken när hon projektledde Child Protection Innovation Lab tillsammans med Förnyelselabbet.

Framtidslabb

Här kan du se en film som presenterar vår process Framtidslabb.

På sidan Vad vi gör kan du läsa mer om hur vi kan bidra

Nader Hayati om den största utmaningen för ensamkommande ungdomar i Sverige

Ewa Möller om att labba med Förnyelselabbet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå med i vår mailinglista för att få de senaste nyheterna från vårt team.

Du är nu prenumerant – Välkommen!