Välkommen till oss på Förnyelselabbet och välkommen hösten 2023

Denna höst är händelserik för Förnyelselabbet. Projekt startas, forsätter och avslutas. Här ser ni en översikt på vad vi håller på med just nu.

Vill du se vad vi erbjuder i form av workshops och annat kan du gå in och titta här under rubriken Vad vi gör

Livslångt lärande och kompetensförsörjning

Vi avslutar under hösten vårt uppdrag i sekretariatet som upprättats i regeringsuppdraget kring att bygga en sammahållen datainfrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Uppdraget har gått ut på att bistå de 8 samverkande mynidgheterna med stöd.

Läs mer om på svid.se

Nytt uppdrag ! Samhällskontraktet

Under sommaren har vi också slutit avtal med samhällskontraktet och kommer att bistå de med strategisk design och lärandetjänster framåt. Vi är så stolta över detta. Läs mer om Samhällskontraktet här: www.samhallskontraktet.se

I våra första uppdrag med Samhällskontraktet fokuserar vi på ungdomars delaktighet på olika sätt.

People powered transformation

Vårt arbete med People powered transformation går vidare. Tillsammans med Luleå Universitet figurerar Jokkmokk-, Luleå-, Boden- och Helsingborgs kommun som testkommuner. Där etablerar vi nu Förnyelselabb för att skapa ett tredje rum för invånarengagemang och samhällsomställning.

Läs mer om förberedelseprojektet på
Luleå Universitets hemsida

Förnyelselabb i Gottsunda och Gränby

Ett annat forskningsprojekt som vi är involverade i är Prevent; där genomför vi Förnyelselabb i Gottsunda och Gränby för att skapa engagemang och förnyelse kring preventiv hälsa.

Läs mer om projektet här på Uppsala Universitets hemsida

Framtidens familjehemsvård

Vi avslutar dessutom också under hösten vår Förnyelselabbssatsning i Helsingborg där Socialtjänsten har fokus på framtidens familjehemsvård.

Läs mer om uppdraget på Helsingborgs kommuns hemsida

Lyssna på detta samtal om du vill veta mer:

N

Klimatneutrala Uppsala

Vi har precis avslutat vårt arbete i Uppsala inom ramen för Klimatneutrala Uppsala. Läs mer på   uppsala.se

Där har vi använt oss av spekulativ design för att engagera uppsalaborna i översiktsplaneringen.

Är ni mer intresserade av att gestalta alternativa framtider? Lyssna på avsnitt 28 – Spekulativ design – för hållbar utveckling av podcasten Innovation här :

Senaste Systems for breakfast:

20-talets demokratiska infrastruktur för barn och unga i Västerås och Eskilstuna

Välkomna att ta del av vår process

Samhällskontraktet www.samhallskontraktet.se arbetar med ambitionen att alla barn och unga ska ges förutsättningar och ta sin rätt att medskapa sina sammanhang. I detta samtal bjuds ni in att ta del av processen. Var befinner vi oss just nu och vad vi funderar kring?

Agenda:

  • Emma Mossberg och Linnéa Rönnquist berättar om Samhällskontraktet och dess mission “Alla barn och unga lyckas”.
  • Maria Reisten, Västerås stad och Hanna Turesson Benehed Förnyelselabbet pratar om hur Skultunas nya invånararena – Drömfabriken kan skapas varje dag på barn och ungas villkor.
  • Robert Holm Västerås stad och Elin Engström Förnyelselabbet pratar om hur en stad som Västerås kan förnya sin demokratiska infrastruktur för att möta dagens barn och unga.
  • Reflektioner och frågor från publiken.

Förnyelse i komplexa
samhällsutmaningar genom att labba

Hur förstår vi komplexa problem och hur de påverkar invånare? Vilka är med och beskriver problembilden? Vi samlar aktörer och invånare som är berörda av samma problematik. Tillsammans medskapar vi kunskap om utmaningar från flera perspektiv.

Vi baserar våra labbprocesser på systemisk design och tjänstedesign. Om tjänstedesign handlar om att förstå behov och utveckla insatser tillsammans med invånare – så handlar systemisk design om att också få syn på dynamiker och tankemodeller som är i omlopp i de systemen som insatserna existerar i.

Att labba handlar om att öka sin systemförståelse för att kunna utforska vad kan jag göra i det system jag är en del av och vad kan vi som system göra tillsammans? När vi dessutom utmanar de rådande tankemodellerna så minskar vi också risken att fortsätta reproducera problematiken som vi står i.

Ovisshetsrapporter

Här pågår arbetet med Ovisshetsrapporter – en samling erfarenheter av att arbeta med skav i välfärdssystem och samtidigt en plats för fortsatt berättande. De är samlade av och för dig som arbetar för oss alla. Du som samspelar, leder, hittar på och rycker ut. Du som drivs av tanken på något mer och något annat. Du som har idéer om hur förändring bör ske. Du har upplevt ovissheten både som en utmanande osäkerhet och som en möjlighet att tänka nytt och bättre.

I samlingen finns erfarenheter och metoder från Förnyelselabbets verksamhet. De ovissheter som Förnyelselabbet möter och arbetar med är både individers osäkerhet som utförare eller behovstagare i välfärden och den ovisshet som strukturer, arbetssätt och tankemodeller skapar och förstärker. Ovisshet är också den utmaning och möjlighet en processledare har.

Ovisshetsrapporter är en karta för en okänd terräng och en inbjudan att fortsätta utforska. Vill du bidra med dina tankar och erfarenheter av ovisshet? Din donation kan ha betydelse för andras uthållighet – även om den kan verka liten vid första anblick. Du hittar flera sätt att donera på i materialet och på vår Linked in

Ovisshetsrapporter PDF

Systemförändring handlar inte om att utveckla en lösning till ett problem. Det handlar om att experimentera med många interventioner för att frigöra en större förändring i en gemensam riktning.

Joeri van den Steenhoven, internationell expert i systemförändring och sociala innovationslabb

Gemensam problembild i nulägeslabbet i Österåker

”Här på Österåkers kommun labbade vi om hur vårt mottagande av nyanlända barn och ungdomar fungerade. Vi levde länge i tron om att det där löste sig i skolans värld, och så ville vi stämma av det mot verkligheten.

Genom att samla olika professioner och få varandras olika perspektiv på frågan och framför allt barnen och ungdomarnas perspektiv, kunde vi enas om en bild av hur det fungerar. När man har en gemensam bild då kan man också ha gemensamma förändrings- och förbättringsförslag.”

Processen är samlande för funktioner som kanske annars spretar och inte finner eller förstår sin möjlighet till samverkan.

Christer Carlsson, chef för utbildningsförvaltningen i Degerfors

Wilfried Buchhorn från UNHCR om värdet av att labba

På sidan Utblick kan du hitta några av de hitta källor vi hämtar inspiration från

Nulägeslabb

Här kan du se en film som presenterar vår process Nulägeslabb.

Barnkonventionen blir lag – en konferens med NUNI

Case : Introlabb

Barnkonventionen blir lag

Vid årsskiftet 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Kommuner och regioner saknar i många fall en god förberedelse för implementering av lagen i sin organisation. För att stötta medlemmarna i NUNI faciliterade Förnyelselabbet en konferens om hur man kan applicera praktisk designmetodik och systemtänkande på komplexa utmaningar.

På sidan Ovisshetsrapporter kan du läsa mer om erfarenheter av att jobba med välfärdens skav

UNHCR Ett holistiskt mottagande

Case : Nulägeslabb Framtidslabb

Ett holistiskt mottagande
Child Protection Innovation Lab
tillsammans med UNHCR

Tillsammans med UNHCR, 30 olika aktörer och ensamkommande barn och unga utforskade vi hur en mer holistiskt mottagande process kan utformas.

#Mitt nya perspektiv
Connie Tran Hedberg,
projektledare UNHCR

Läs om Connies resa i att förstå och ta till sig system- och designmetodiken när hon projektledde Child Protection Innovation Lab tillsammans med Förnyelselabbet.

Framtidslabb

Här kan du se en film som presenterar vår process Framtidslabb.

På sidan Vad vi gör kan du läsa mer om hur vi kan bidra

Nader Hayati om den största utmaningen för ensamkommande ungdomar i Sverige

Ewa Möller om att labba med Förnyelselabbet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå med i vår mailinglista för att få de senaste nyheterna från vårt team.

Du är nu prenumerant – Välkommen!