Förnyelse i komplexa
samhällsutmaningar genom att labba

Komplexa samhällsutmaningar är svåra att greppa och agera på inom bara en verksamhet. För att göra skillnad för invånarna som påverkas av utmaningen behöver ofta flera samhällsaktörer agera tillsammans med insatser som verkar mot gemensamma riktningar. Men i stuprörsstrukturer kan det vara svårt att mötas och hitta bra sätt att agera tillsammans.

Vi är specialiserade på medskapande metoder och tvärsektoriella utvecklingsprocesser. Vi kan hjälpa er att samlas runt en gemensam utmaning som sträcker sig över sektorer och nivåer. Tillsammans med berörda invånare skapar vi kunskap och insikter om utmaningen. Vi formar nya riktningar och testar förslag till förnyelse. Vi kallar det för att labba.

Komplexa samhällsutmaningar ur flera perspektiv – en film om hur vi kan hjälpa

Systemförändring handlar inte om att utveckla en lösning till ett problem. Det handlar om att experimentera med många interventioner för att frigöra en större förändring i en gemensam riktning.

Joeri van den Steenhoven, internationell expert i systemförändring och sociala innovationslabb

Gemensam problembild i nulägeslabbet i Österåker

”Här på Österåkers kommun labbade vi om hur vårt mottagande av nyanlända barn och ungdomar fungerade. Vi levde länge i tron om att det där löste sig i skolans värld, och så ville vi stämma av det mot verkligheten.

Genom att samla olika professioner och få varandras olika perspektiv på frågan och framför allt barnen och ungdomarnas perspektiv, kunde vi enas om en bild av hur det fungerar. När man har en gemensam bild då kan man också ha gemensamma förändrings- och förbättringsförslag.”

Processen är samlande för funktioner som kanske annars spretar och inte finner eller förstår sin möjlighet till samverkan.

Christer Carlsson, chef för utbildningsförvaltningen i Degerfors

Wilfried Buchhorn från UNHCR om värdet av att labba

På sidan Artiklar kan du fördjupa dig i metoder eller läsa om upp-
levelser från labbdeltagare

Nulägeslabb

Här kan du se en film som presenterar vår process Nulägeslabb.

Barnkonventionen blir lag – en konferens med NUNI

Case : Introlabb

Barnkonventionen blir lag

Vid årsskiftet 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Kommuner och regioner saknar i många fall en god förberedelse för implementering av lagen i sin organisation. För att stötta medlemmarna i NUNI faciliterade Förnyelselabbet en konferens om hur man kan applicera praktisk designmetodik och systemtänkande på komplexa utmaningar.

På sidan Case kan du läsa mer om förnyelse och insikter från olika labb

UNHCR Ett holistiskt mottagande

Case : Nulägeslabb Framtidslabb

Ett holistiskt mottagande
Child Protection Innovation Lab
tillsammans med UNHCR

Tillsammans med UNHCR, 30 olika aktörer och ensamkommande barn och unga utforskade vi hur en mer holistiskt mottagande process kan utformas.

#Mitt nya perspektiv
Connie Tran Hedberg,
projektledare UNHCR

Läs om Connies resa i att förstå och ta till sig system- och designmetodiken när hon projektledde Child Protection Innovation Lab tillsammans med Förnyelselabbet.

Framtidslabb

Här kan du se en film som presenterar vår process Framtidslabb.

På sidan Vad vi gör kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med

Nader Hayati om den största utmaningen för ensamkommande ungdomar i Sverige

Ewa Möller om att labba med Förnyelselabbet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå med i vår mailinglista för att få de senaste nyheterna från vårt team.

Du är nu prenumerant – Välkommen!