Startsida » Pia McAleenan presenterar på Forum Tillit

Pia McAleenan presenterar på Forum Tillit

apr 8, 2019 | Inspiration, Omvärldsspaning

Tillitsdelegationen ser labb som ett sätt att lösa komplexa samhällsutmaningar. I detta Forum Tillit samtalar deltagarna om innovativt, effektivt och hållbart utvecklingsarbete. Vad tänker vi om ”labb” som idé för att stärka en innovativ statsförvaltning? Pia McAleenan presenterar Förnyelselabbets arbete.

Innehåll

Presentation på Forum Tillit av Tillitsdelegationen

Författare

Pia McAleenan