Labbnätverksmöte 3 januari 2018

jan 4, 2018 | Labbnätverket

Förra veckan på vårt tredje labbnätverksmöte hade vi besök av Stepahane Vincent från 27 regionen. En fransk labbmiljö som startade som en fiktiv region för att hacka välfärden. Stephane pratade mycket med oss om att vara ”Friendly Hackers”, att gå under radarn och alltid tänka in lokala kontexten där förnyelsen ska ske. På 27e regionen jobbar de just så och till sin hjälp formar de team med designers och antropologer.

Labbnätverksmöte 3 januari 2018

jan 4, 2018 | Labbnätverket

Förra veckan på vårt tredje labbnätverksmöte hade vi besök av Stepahane Vincent från 27 regionen. En fransk labbmiljö som startade som en fiktiv region för att hacka välfärden. Stephane pratade mycket med oss om att vara ”Friendly Hackers”, att gå under radarn och alltid tänka in lokala kontexten där förnyelsen ska ske. På 27e regionen jobbar de just så och till sin hjälp formar de team med designers och antropologer.

Författare

Pia McAleenan

Projektledare på Förnyelselabbet

För att kunna skala upp när de får större uppdrag har de en modell där de tar in juniora konsulter som under ledning av en mer senior person genomför deras uppdrag. Labbnätverket träffades för tredje gången och hann också diskutera några av de hinder som vi upplever oss ha och diskutera dem med Stephane. Senare på dagen hade Stephane ett lunchseminarium på Regeringskansliet och senare på kvällen var han inbjuden till Karl Adam Bonniers stiftelse Forum for innovation managment. För att inventera vilka hinder vi som labbmiljöer ser för våra labbverksamheter som Pia från Förnyelselabbet kunde föra fram på ovan nämnda events där vi hade möjlighet att prata denna dag gjorde vi en kort övning för att inventera hinder.

Hinder i labbverksamhet som process

 • Att jobba med kulturförändring – men hur får vi genomslag?
 • Att mäta förändring – Hur?
 • Få med jurister, få in metodiken i vanliga arbetsstrukturen
 • Få loss personal

Hinder i styrning, ledning och organisationsinfrastruktur

 • Finansiering – hur kan vi komma ifrån projektformer och få en mer långsiktig finansiering?
 • Hur kan vi docka i varandras verksamheter?
 • Hur kan vi få med beslutsfattare på alla nivåer i medskapande processer, för att förstå helhetstänkande arbetssätt?
 • Att jobba med kulturförändring – men hur får vi genomslag? Hur får vi till ett mindset i offentlig sektor om att testa och experimentera?
 • Att mäta förändring – Hur?
 • Kompetensförsörjning utifrån ett stuprörstänk kompetens
 • När man Istället via labben kan få arena med ökad bredd av kompetens
 • Sektorsövergripande –ett annat mindset, jobba tillsammans
 • Få med jurister, få in metodiken i vanliga arbetsstrukturen

Stephane har publicerat mötet på sin blogg på 27e regionen

Labbkartan från sist vi sågs användes igen för att presentera alla labbmiljöer för Stephane. Genom Anna-Karin Stoltz Ehn fick vi reda på att Rise upprättat en liknande karta över labbmiljöer och vi kom överens om att visa upp den totala labbkartan för att skapa engagemang såväl internt i nätverket för labb i offentlig sektor och externt vad som bubblade runt om i Sverige.

Vi tog på oss att skapa en labbnätverkssida på Linkedin-vilket vi nu gjort och där finns också en första prototyp av kartan på Linkedin. Gå in och kolla

Gå med I gruppen

Svenska labbnätverk

En intressegrupp på LinkedIn

Länkar