Hög tid för systemtransformation – Banny Banerjee, Director of Stanford Changeslabs

maj 8, 2019 | Inspiration, Metod

Tillsammans med Vinnova arrangerade Förnyelselabbet en lunchföreläsning med Banny Banerjee, Director of Stanford Changeslabs. Här berättar han om den metodik han har utvecklat för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Banerjee har gedigen erfarenhet och banade väg för design thinking. Nu undervisar han ibland annat i systemtransformation och ledarskap vid Stanford University. Banerjee anlitas världen över som rådgivare till regeringar och myndigheter. Sedan ett par år tillbaka är han medlem i Global Future’s Council on Systems and Platforms, ett råd inom World Economic Forum.

Hög tid för systemtransformation – Banny Banerjee, Director of Stanford Changeslabs

maj 8, 2019 | Inspiration, Metod

Tillsammans med Vinnova arrangerade Förnyelselabbet en lunchföreläsning med Banny Banerjee, Director of Stanford Changeslabs. Här berättar han om den metodik han har utvecklat för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Banerjee har gedigen erfarenhet och banade väg för design thinking. Nu undervisar han ibland annat i systemtransformation och ledarskap vid Stanford University. Banerjee anlitas världen över som rådgivare till regeringar och myndigheter. Sedan ett par år tillbaka är han medlem i Global Future’s Council on Systems and Platforms, ett råd inom World Economic Forum.
Transformation Banny Banerjee Stanford Changelabs Vinnova Fornyelselabbet

År

2019

Innehåll

Lunchseminarium med Banny Banerjee
Seminariet arrangeras tillsammans med Vinnova