Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign med org. nr 802014-1001.

SVID är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter hos oss.

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.

Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS eller telefon för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

När samlar vi in dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas normalt in från dig när du:

  • deltar i våra projekt och aktiviteter
  • prenumererar på något av våra nyhetsbrev
  • gör anmälan till våra evenemang
  • deltar i möten med oss
  • skickar e-post till oss
  • anlitar oss för råd
  • tar del av våra tjänster
  • har en position där vi bedömer att du har nytta av vår information

Vi samlar bara in de uppgifter som vi ser som nödvändiga för ändamålet.

Vad använder vi uppgifterna till?

När du kontaktar oss för att ta del av vår verksamhet registrerar vi dina personuppgifter i ett register. De personuppgifter som du lämnar kan komma att användas där vi har ett allmänt eller berättigat intresse för att informera om vår verksamhet samt för att föra relevant statistik. Vi kan komma att kontakta dig per telefon, sms eller e-post.

Personuppgifter så som fotografier kan komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, rapportering och utveckling av SVIDs verksamhet. Detta kan ske både digitalt och i tryckt material. Fotografier från våra aktiviteter kan även komma att användas av tredje part, partner eller media, för att informera om SVIDs verksamhet i digitala eller tryckta medier. När vi fotograferar meddelar vi alltid att det görs.

När du sökt en ledig tjänst/praktikplats använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att skydda och värna om din integritet lämnas personuppgifter endast ut till relevanta personuppgiftsbiträden och vi lämnar bara ut det som är nödvändigt för personuppgiftsbiträdet. Det kan till exempel röra sig om en cateringfirma som behöver ha en lista på specialkost vid ett av våra evenemang, vår leverantör av nyhetsbrev eller en forskare som ska följeforska på ett av våra projekt. Vi har då ett avtal med dessa, ett så kallat Personuppgiftsbiträdesavtal. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Vi har ett personuppgiftbiträdesregister över leverantörer och organisationer som vi samarbetar och har avtal med. Vi har tecknat personuppgiftbiträdesavtal med våra leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för vår räkning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör. Information i våra öppna externa digitala kanaler som våra webbplatser och sociala medier kan nås av alla i hela världen.

Hur vi skyddar dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter separat tillsammans med andra digitala dokument hos leverantörer av molnlösningar som garanterar uppgifternas säkerhet. All personal är dessutom utbildade i de rutiner vi har inom dataskydd.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. SVID kommer på eget eller på berörd persons initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Det ska göras skriftligt och du ska kunna legitimera dig. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller datainspektionen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss genom att klicka på ”avregistrera dig” i nyhetsbrev som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Cookies (kakor) på våra webbplatser

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår webbplats då kan begränsas.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden till exempel som främjare av design eller som projektägare eller i projektsamarbeten, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som främjare, till exempel för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra intressenters integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras i lämplig kanal. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss och dataskyddsmyndigheten

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till vår vd eller kontakta Datainspektionen som fungerar som vår tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till SVID hittar du på www.svid.se och kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på www.datainspektionen.se

Denna policy uppdaterades den 2018-05-24