Ett holistiskt mottagande

Utmaning

Hur kan vi förbättra det initiala mottagandet av ensamkommande barn i Sverige?

Uppdragsgivare

UNHCR Regional Representation for Northern Europe

Status

Pågående

Deltagare
 • Gränspolisen
 • Migrationsverket
 • Socialstyrelsen
 • Stockholms Stad sociala jour
 • Angereds kommun
 • Malmö stad
 • Sundbybergs kommun
 • Degerfors kommun
 • Salems kommun
 • Röda Korsets vårdförmedling
 • Ensamkommandes Förbund Malmö och Stockholm
 • Skånes stadsmission
 • BRIS
 • Dörren
 • Friends
 • Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
 • Barnens Asylrättscentrum
 • RFSU
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället)
 • Barnahus
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Gode män
 • VolontärerFamiljehem
 • Överförmyndaren
 • Sundbybergs kommun
 • Barnombudsmannen
 • Svenska Kyrkan/Goda Grannar
 • Hässelby/Vällingby Stadsdelsförvaltning
Samarbetspartner

Pond/PwC Experience center

Team

Matilda Legeby, designer Förnyelselabbet Connie Tran Hedberg, projektledare UNHCR 

År

2018

Sammanfattning

 

När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige är det ofta efter en väldigt svår resa. Trötta och mentalt oförberedda tar de klivet in i asylprocessen utan att känna till sina rättigheter. Det är också här, tidigt i processen, som många möten med olika aktörer sker och beslut fattas, ofta livsavgörande sådana. När barnet inte får stå i centrum i sin egen process skapas det brister i asylprocessen. Ihop med UNHCR har vi skapat ett labb – Child Protection Innovation Lab – som har gjort tvärt om: vi har utgått ifrån barnets perspektiv.

Tillsammans med ensamkommande barn och yrkesverksamma har vi fokuserat på asylprocessens två första veckor där vårt övergripande mål har varit att tillsammans utforska och ta fram idéer på hur mottagandet kan förbättras. Child Protection Innovation Lab har bjudit in till tre sektorsövergripande workshoppar där Förnyelselabbet guidat deltagarna – de ensamkommande barnen och trettiotalet aktörer genom en designprocess.

Sammanfattning

När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige är det ofta efter en väldigt svår resa. Trötta och mentalt oförberedda tar de klivet in i asylprocessen utan att känna till sina rättigheter. Det är också här, tidigt i processen, som många möten med olika aktörer sker och beslut fattas, ofta livsavgörande sådana. När barnet inte får stå i centrum i sin egen process skapas det brister i asylprocessen. Ihop med UNHCR har vi skapat ett labb – Child Protection Innovation Lab – som har gjort tvärt om: vi har utgått ifrån barnets perspektiv. Tillsammans med ensamkommande barn och yrkesverksamma har vi fokuserat på asylprocessens två första veckor där vårt övergripande mål har varit att tillsammans utforska och ta fram idéer på hur mottagandet kan förbättras.   Child Protection Innovation Lab har bjudit in till tre sektorsövergripande workshoppar där Förnyelselabbet guidat deltagarna – de ensamkommande barnen och trettiotalet aktörer genom en designprocess.

Ett holistiskt mottagande

Utmaning

Hur kan vi förbättra det initiala mottagandet av ensamkommande barn i Sverige? Uppdragsgivare UNHCR Regional Representation for Northern Europe Status Pågående

Samarbetspartner

Pond/Pwc Experience center

Team

Matilda Legeby, designer Förnyelselabbet Connie Tran Hedberg, projektledare UNHCR 

År

2018

Deltagare
 • Gränspolisen
 • Migrationsverket
 • Socialstyrelsen
 • Stockholms Stad sociala jour
 • Angereds kommun
 • Malmö stad
 • Sundbybergs kommun
 • Degerfors kommun
 • Salems kommun
 • Röda Korsets vårdförmedling
 • Ensamkommandes Förbund Malmö och Stockholm
 • Skånes stadsmission
 • BRIS
 • Dörren
 • Friends
 • Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
 • Barnens Asylrättscentrum
 • RFSU
 • TRIS (Tjejers rätt i samhället)
 • Barnahus
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Gode män
 • VolontärerFamiljehem
 • Överförmyndaren
 • Sundbybergs kommun
 • Barnombudsmannen
 • Svenska Kyrkan/Goda Grannar
 • Hässelby/Vällingby Stadsdelsförvaltning
Samarbetspartner

Pond/Pwc Experience center

Team

Matilda Legeby, designer Förnyelselabbet Connie Tran Hedberg, projektledare UNHCR 

År

2018

Hur kan vi förbättra det initiala mottagandet av ensamkommande barn i Sverige?

Individperspektiv

Barn tar ofta oinformerade (och ibland helt livsavgörande) beslut i det initiala skedet av sin ankomst till Sverige. Mottagandeprocessen upplevs ofta svår att förstå. Brist på tillit till myndigheter eller en ovilja att flytta till en anvisningskommun kan leda till att barn går under jorden. Detta kan innebära att barn tvingas leva i en riskmiljö utan rättigheter.

Systemperspektiv

Det är många aktörer involverade i mottagandet av ensamkommande barn. Barnet har många viktiga möten de första dagarna som kan påverka barnets fortsatta process. Barnen är dessutom ofta helt ensamma under de första dagarna i Sverige. Därtill har aktörer ingen helhetssyn över hur mottagandet går till, oklara roller och funktioner skapar osäkra förhållanden för barnen.

Det var så häftigt att få sitta med alla, till och med polisen, och diskutera våra problem. Det kändes bra att bli hörd och att de tog våra idéer och förslag på allvar.

Barn som kom själv till Sverige från Afghanistan 2013

Vill du veta mer ?

Projektet pågår fortfarande. Child Protection Innovations Lab har gett underlag till rekommendationer, vilka presenteras vid ett rundabordssamtal den 4 december 2018. Närvarande kommer bland annat vara justitiedepartement från norden och Baltikum samt arbetsmarknadsdepartementet.

Pin It on Pinterest

Share This