Särskilda persontransporter

2017 | SKL Under en dag fick SKL:s medlemmar, myndigheter, intresseföreningar och leverantörer reagera på i en utredning med uppdrag att föreslå nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter.

Särskilda persontransporter

2017 | SKL Under en dag fick SKL:s medlemmar, myndigheter, intresseföreningar och leverantörer reagera på i en utredning med uppdrag att föreslå nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter.

År

2017

Team

 • Hanna Andersson, designer
 • Pia McAleenan

Uppdragsgivare

Sveriges Kommuner och Regioner

Utredning

Särskilda persontransporter – morderniserad lagstiftning för ökad samordning.

SOU 2018:58

Deltagare

 • Utbildningsdepartementet
 • Näringsdepartementet
 • Trafikverket
 • Trafikanalys
 • Transportstyrelsen
 • SKL
 • Stockholm läns landsting
 • Västerbottens läns landsting
 • Skånetrafiken
 • Sörmlandstrafiken
 • Sörmlands kollektivtrafik-myndighet
 • Jönköping länstrafik
 • Länstrafiken i Jämtland AB
 • Svensk kollektivtrafik
 • UL Kollektivtrafik-förvaltningen Region Uppsala
 • Din Tur, Kollektivtrafik-myndigheten i Västernorrlands län
 • Norrtälje kommun
 • Kalmar länstrafik
 • Storumans kommun
 • Sundsvalls kommun
 • Örebro kommun
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Sveriges Bussföretag
 • HBF Utbildning AB
 • Svenska Färdtjänstföreningen
 • Lunds Tekniska Högskola
 • Linköpings universitet

Sammanfattning

Näringsdepartementet tillsatte 2017 en utredning med uppdrag att föreslå nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter. Förnyelselabbet anlitades för att facilitera en heldagsworkshop för att fånga in perspektiv från SKL:s medlemmar, myndigheter, intresseföreningar och leverantörer.

Utredningen fick genom labbet ta del av de inbjudna aktörernas perspektiv på hinder och önskade framtidsscenarier för hur särskilda persontransporter kan samordnas.

Att labba kring olika frågeställningar och exempel med ett framtidsperspektiv skapar möjlighet att höja sig från vardagen och de rutiner, lösningar och utmaningar som finns där – och tänka framåt. Det hade inte gått att åstadkomma utan att stimulera deltagarna i ett arbetsklimat som blir en slags verkstad. Jättebra!

Sara Rhudin,
Sveriges Kommuner och Regioner

Jag kom hit och tänkte att en utredning om samordning av särskilda persontransporter var ett kamikaze-uppdrag. Nu känns det inte så längre.

Deltagare i workshoppen