Deltagare i labbet om familjesamverkan

Drömmen som motivation

Utmaning

Hur kan vi stötta relationer mellan skola och nyanlända familjer?

Status

Pågående 

Deltagare

Från Vaggeryds kommun:

  • Barn i öppna förskolan/öppna förskolan
  • Elever från grundskolan F-9 samt gymnasieskola
  • Vårdnadshavare
  • Lärare
  • Tjänstepersoner 
Uppdragsgivare

Skolverket

Samarbetspartner

Vaggeryds kommun

Team

Hanna Andersson
Matilda Legeby

År

2018

Sammanfattning

 

Målsättningen har varit att utveckla generaliserbara arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i skolsystemet med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker. I labbet utforskades möjligheter till familjesamverkan med och mellan skolan och nyanlända familjer. I intervjuer och möten med deltagarna såg vi att insatserna bör ligga inom fyra huvudsakliga områden: innan skolstart, första skoldagen, i skolan eller vad vi kallar skolan som verksamhet.

Tillsammans med elever, skolpersonal, tjänstemän och föräldrar utforskade vi dessa områden och fyllde dem inte bara med insikter, utan också idéer på hur man tillsammans med och nyanlända familjer kan förbättra familjesamverkan mellan skolan.  

Hur kan vi stötta relationer mellan skola och nyanlända familjer?

Jag har inte förstått hur viktigt det är att koppla an undervisningen till elevernas drömmar. Det är lätt att fastna i deras provresultat. Jag kommer aldrig kunna att ha ett utvecklingssamtal på samma sätt igen.

Lärare i gymnasiet, Vaggeryd

Individperspektiv

Ibland har vuxna inte alla svar. Som nyanländ familj i Sverige är det svårt att veta alla skrivna och oskrivna regler. Barnet hamnar i en sits mellan föräldrar och skolpersonal. Vissa barn hamnar mellan två världar med skilda förväntningar. Det saknas hjälpmedel för hur skolan och hemmet ska samarbeta för barnets bästa.

Systemperspektiv

Skolan önskar ha goda relationer till sina elevers vårdnadshavare. Det förekommer dock skilda upplevelser om hur en bra relation ser ut. Hur kan vi skapa förutsättning för relationer som möter flera behov? Utöver relationen mellan skolan och hemmet, har även behov av närmare relationer mellan enheter inom skolan synliggjorts.

Det finns många oskrivna regler i skolan. Vi är dåliga på att beskriva våra förväntningar.

Lärare i grundskolan, Vaggeryd

Vill du veta mer ?

Labbet pågår fortfarande och är nu i sin testfas. Testerna pågår under hösten och sammanfattas inför Skolverkets nätverksträffar i november 2018.

Pin It on Pinterest

Share This