Summithacket för ökad delaktighet

2017 | MALMÖ STAD Malmö Stad kickstartade processen att uppdatera den befintliga kommunövergripande integrationsstrategin med workshop över 2 dagar på den årliga konferensen Social Innovation Summit.

Summithacket för ökad delaktighet

2017 | MALMÖ STAD Malmö Stad kickstartade processen att uppdatera den befintliga kommunövergripande integrationsstrategin med workshop över 2 dagar på den årliga konferensen Social Innovation Summit.

År

2017

Team

 • Pia McAleenan
 • Matilda Legeby
 • Hanna Andersson
 • Fredrik Olausson

Uppdragsgivare

Malmö Stad

Samarbetdspartner

Social Innovation Summit, Mötesplats Social Innovation

Utmaning

Hur kan vi öka delaktigheten i samhället bland Malmös invånare? 

Deltagare

 • Malmö stad (Näringslivsavdelningen)
 • Invandrarservice
 • Välfärdsavdelning
 • Socialtjänst
 • Etablering och boende
 • Startskolan och Specialpedagogik gymnasieskolor
 • Region Skåne
 • Rädda Barnen
 • MINE
 • Trianon
 • Föreningen resurscentrum för kvinnor i Malmö
 • URBI
 • Malmö Ideella
 • Centrum för publikt entreprenörskap Skåne
 • Individuell människohjälp
 • Moderna Museet
 • Morgondag Organization

Under 2017 fattade kommunstyrelsen i Malmö stad beslut om att uppdatera den befintliga kommunövergripande integrationsstrategi. Man ville ge nya Malmöbor en bra start i sin nya stad och långsiktiga möjligheter genom en integration som leder till både en känsla av delaktighet, men också faktisk delaktighet.

Förnyelselabbet fick uppdraget att driva det initiala arbetet och kickstarta processen genom att ge Malmö Stad insikter och förslag på strategier, baserat på input ifrån boende. Detta gjorde vi i samband med den årliga konferensen Social Innovation Summit i Malmö, som arrangeras av Mötesplats Social Innovation.

Under två dagar genomförde vi en workshop med ca trettio deltagare, alla med olika perspektiv, men med gemensam utgångspunkt, Malmö stad. Workshopen föregicks av intervjuer med medborgare på stan. Tillsammans utforskade vi vad integration och delaktighet är, och hur vi kan skapa en integration som bygger på delaktighet i Malmö Stad.

Det fick mig att rysa. Jag var inne och lyssnade på output från det här hacket. Helt förbluffande många konkreta och värdefulla reflektioner, men också idéer som är fullt genomförbara och som direkt tankar in Malmö stads arbete.

Anna Balkfors, 
utvecklingsstrateg och huvudsekreterare
i den politiskt oberoende Kommission
för ett socialt hållbart Malmö

Fler prensentationer

under #SiSummit17