Problemen som inte vet några organisationsgränser

Problemen som inte vet några organisationsgränser

Vad kan jag göra som individ i mitt kollektiv och vad kan vi som kollektiv göra i vårt system?
Frågan är motorn som driver framväxten av praktiker som orkar vara i och hantera det som är komplext.
Framväxten som också kräver att vi på nytt frågar: hur förstår vi förnyelse i sociala system?

Ord som utforskas: Komplexitet, Sociala system, Tankemodeller

Liknelser: Familjer, Kaffekopp, Uppfostran, Orkestrar

Förmågor: Materialisera, Lyssna, Reflektera, Prova