Systems for breakfast #1 Joeri van der Steenhoven

Systems for breakfast #1 Joeri van der Steenhoven

Torsdagen den 15 november kommer Joeri till oss på Förnyelselabbet och SVID. Självklart vill vi att fler ska ta del av hans erfarenheter, varför vi vill passa på att bjuda in fler att lyssna och lära. Därför vore det väldigt roligt om du vill komma på...
Medskapa med framtiden

Medskapa med framtiden

Disruptiv innovation har aldrig varit viktigare för att lösa våra mest angelägna samhällsutmaningar. Genom att tänka i framtidsscenarier tillsammans med andra aktörer involverade i samma samhällsutmaning möjliggör vi för distruptiva utvecklingshopp att ta form. Sista...

Pin It on Pinterest