Lärretreats med Förnyelselabbet

Our Web

Välkommen på lärretreat med Förnyelselabbet hösten 2023

Förnyelselabbet har arbetat med systemomställning via labb, utbildningar och olika nätverk sedan 2016. Att arbeta med förnyelse och systemomställning kan vara utmanande, jobbigt och stressande, men också värdefullt och roligt. För att själva meningsskapa, lära och dela nya insikter, metoder och förhållningssätt har vi alltid arbetat med lärandestrukturer för oss själva i teamet. Under de senaste åren har vi börjat kalla dessa sessioner för lärretrets. Det står för att vi stoppar tiden en stund, kliver in i något mjukt och kurerat för att där landa oss själva, det vi praktiserat sedan sist och vad vi kan meningsskapa från detta. 

Lärretreatsen bygger på vår kunskapssyn att vi lär mest effektivt genom att göra och reflektera tillsammans. Det är även så vi jobbar med våra labbmiljöer men också velat ge oss själva chansen. När vi sett effekten vill vi nu skapa förutsättningar för andra att också stärkas. På sikt hoppas vi att detta kan bidra till en design-kår som står starkare och modigare tillsammans i alla de utmaningar som kommer vår väg och som på så sätt ännu mer strategiskt kan bidra till våra stora samhällsomdaningars bättre hanterande.

Nu vill vi erbjuda fler yrkesverksamma systemiska designers denna chans

Vi kommer att kunna erbjuda ett coaching tillfälle om något du vill få hjälp med i din designpraktik. Detta erbjuds av Josina Vink, Associate professor på Oslo Scool of Architecture and Design. Ni hittar en timme att diskutera individuellt över zoom och sedan följer vi upp den 17 januari då vi avslutar de tre lärretreatstillfällena. Vi formar en grupp om ca 7-8 st  som kommer att ses under tre längre tillfällen under hösten och även erbjuds möjlighet att ses digitalt under det vi kallar Tuesdays with P, en veckoincheck med sig själv som person, med sina peers och med sitt purpose. Där behåller vi strukturen och relationerna ni byggt under retreatsen men man har också chans att träffa andra.

Lärretreatpaketet innehåller:

 • Lärretreat: Tre onsdagar på Svensk Forms bibliotek i Stockholm
 • Veckoincheck: Fem tisdagar med digitala möten
 • Tre inspirationsföreläsningar, digitalt, under tisdagarna
 • Ett individuellt coachingtillfälle med Josina Vink

Lärretreat på Svensk Forms bibliotek i Stockholm

Vi formar små exklusiva grupper om 7-8 personer i vilka vi arbetar under tre tillfällen. Tillsammans tar vi genom olika guidade övningar, gestaltningar och samtal situationer som kan uppstå i vår arbetsvardag och som vi kan behöva hjälp med att synliggöra och reflektera kring. Detta hjälper oss att få syn på och stärka oss i vår pratik.

 

Vävande

Den här delen av lärretreaten leds bland annat av Moa som är dramapedagog och teaterimprovisatör. I sitt arbete med Förnyelselabbet använder hon sina yrkeskunskaper för att skapa ett tryggt rum för deltagarna att arbeta i. Gruppen inbjuds att dela erfarenheter och reflektera utifrån respektive arbetsliv alternativt tematik som är förutbestämt.

Utgångspunkten för workshoparna är kreativa övningar där gestaltning är en del av arbetsmetoderna för att hitta in i egen reflektion men också skapa möjlighet att ta del av andras erfarenheter lättare. Moa ser reflektion och samtal som viktiga delar för att förstå sin praktik och kontext bättre. Svåra situationer uppstår i alla möten, dilemman finns i alla arbetsliv. Vi behöver få tid att reflektera för att fördjupa förståelsen för arbetet och hitta öppningar för förändringar där det är möjligt. Stort som smått.

Digitala veckoträffar

Tisdagarnas digitala veckoträff är till för systemiska designers att koppla sig samman för att stärka sin egen praktik och andras, för att tillsammans göra större skillnad och bli mer hållbara. Mellan 20 och 30 yrkesverksamma designers

 

Vi har ett upplägg på träffarna som ser ut så här:

Incheck – Vilka finns här idag

Omvärldsspaning – Vad är på gång inom systemisk design området som kan vara bra att ha koll på

Inspirationsföreläsning med efterföljande diskussion och reflektion i digitala smågrupper om 3 personer/ Dela ett dilemma du har och få andras perspektiv, klargörande frågor hur du bättre kan hantera detta.

Utcheck – Nya insikter, medskick inför dagen och veckan

Översikt planering lärretreats

Planering Lärretreats ht 2023

Svensk Forms bibliotek

Planering lärretreat Onsdagar

 • Onsdag 1/11 heldag
 • Onsdag 6/12 halvdag fm
 • Onsdag 17/1 kl. 9-15

Digitala träffar

Planering Tisdagar

 • Oktober: 31
 • November: 7, 14, 21, 28
 • December: 12

Planering individuellt coachingtillfälle

En timme som planeras enligt överenskommelse med Josina Vink. Digitalt möte.

Planering inspirationsföreläsningar Tisdagar

 • 31 oktober 8.30-9.30 Pernilla Glaser om hur vi kan leda från hjärtat i vår systemiska designpraktik del 1
 • 21 nov 8.30-9.30 Katrice hoarsley, strentened systemic designers with story tell techniques (på engelska)
 • 12 dec 8.30-9.30 Pernilla Glaser om hur vi kan leda från hjärtat i vår systemiska designpraktik del 2

Argument till chefen

Vill du ha argument till din chef som kan landa detta som din kompetensutveckling så kika på dessa citat om vad ett lärretreat kan göra med oss. Till chefen kan du också säga att du i din arbetsvardag inte alltid har tid och verktyg att stanna upp, reflektera och lära. I Förnyelselabbets lärretreats får du nu den möjligheten, samtidigt som du stärker ditt nätverk, får omvärldsspaning och nya förhållningssätt som kommer stärka dig i din vardagspraktik och i de leveranser du förväntas göra under hösten och våren.

Vi som kommer att guida dig/er på tisdagar är:

Pia McAleenan, Pernilla Glaser, Joseph Harrington och Katrice Hoarsley

Vi som kommer att guida dig/er på lärretreatsen är:

Pia McAleenan, Moa Engström och Josina Vink

Individuell coach

Josina Vink

Anmälan

Vill du vara med? Maila isåfall [email protected] 

Vill du istället skapa ett lärretreat för ditt team/ organisation -hör av dig så designar vi det tillsammans!

Röster om lärretreats

”Vid de lärande träffarna med Förnyelselabbet har den gemensamma reflektionen varit i fokus med det materiella som uttrycksform. Det har blivit en plats som givit mig trygghet och energi likväl som en plats för att utveckla min praktik. Det är träffar jag längtat till och som givit tankar som stannat kvar med mig.”

Karin, Systemdesigner

Att få träffas regelbundet i den här konstellationen med andra designers hjälper mig att bli påmind om vem jag är i min roll som designer. Det har blivit en viktig och mjuk vägg både att få luta sig och bolla tankar mot.

Hanna, Systemdesigner

Bilder från lärretreats