Nader Hayati om den största utmaningen för ensamkommande ungdomar

Nader Hayati har erfarenhet av att vara på flykt ensam. 2017 deltog han i Förnyelselabbets första labb ”En syl i vädret”. Här berättar han om den största utmaningen för ensamkommande barn och unga i Sverige och varför det är viktigt att delta i labb.

Nader Hayati om den största utmaningen för ensamkommande ungdomar

Nader Hayati har erfarenhet av att vara på flykt ensam. 2017 deltog han i Förnyelselabbets första labb ”En syl i vädret”. Här berättar han om den största utmaningen för ensamkommande barn och unga i Sverige och varför det är viktigt att delta i labb.

Författare

Elin Engström

 Designer pa Förnyelselabbet

Innehåll:

Labbupplevelser

”För mig är det jätteviktigt eftersom ensamkommande lever så isolerat. De känner sig ensamma, de känner sig deprimerade och de har ångest.”

”Det måste finnas en lösning för att reda ut det här problemet. Därför tänkte jag att det var viktigt att komma hit idag. För att vi ska hitta en lösning på det här problemet. ”

”För mig är det jätteviktigt eftersom ensamkommande lever så isolerat. De känner sig ensamma, de känner sig deprimerade och de har ångest.”

”Det måste finnas en lösning för att reda ut det här problemet. Därför tänkte jag att det var viktigt att komma hit idag. För att vi ska hitta en lösning på det här problemet. ”

”Den största utmaningen är: Hur kan man få kontakt med svenskar? Hur kan man börja lära känna varandra som unga svenskar? Hur kan man behålla kontakten längre, på lång sikt? Det här är en utmaning både de som har fått uppehållstillstånd och de som fortfarande väntar på besked från Migrationsverket: Hur kan man komma in i det svenska samhället?”

Författare

Elin Engström

Designer pa Förnyelselabbet

Innehåll:

Labbupplevelser