Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? Idag har enkäter ofta låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte är gjord för respondentens känsla av meningsfullhet. För att blåsa liv i enkäten som kraftfullt verktyg att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum. Under Innovationsveckan 2020 delade vi med oss av vår utvecklingsresa, våra initiala lärdomar och vad vi drömmer om att göra vidare.

Hur vi blåste liv i den utdöende enkäten

När kände du senast att det gav dig något att fylla i en enkät? Idag har enkäter ofta låg svarsfrekvens och vi tror att det kan bero på att den inte är gjord för respondentens känsla av meningsfullhet. För att blåsa liv i enkäten som kraftfullt verktyg att se mönster på gruppnivå skiftade vi perspektiv och satte respondentens upplevelse i centrum. Under Innovationsveckan 2020 delade vi med oss av vår utvecklingsresa, våra initiala lärdomar och vad vi drömmer om att göra vidare.

Team

Elin Engström

 Designer på Förnyelselabbet

Jonas Karlsson

 Analytiker på Förnyelselabbet

År

2020

Författare

Elin Engström

Att fylla i en enkät kan vid första anblick upplevas snabbt och enkelt. Men ganska snabbt kan dock känslan av trubbighet och brist på nyansering infinna sig – hur tolkas mina svar och vad ger det mig att fylla i det här?

Att centrera oss runt respondentens upplevelse av att fylla i en enkät blev vår stora drivkraft in det utvecklingsarbete som vi idag kallar ”visuellt reflekterande enkäter”. Vi började kombinera våra kunskaper i att facilitera reflekterande samtal med våra kvantitativa kunskaper och såg att svaren blev djupa. Framförallt såg vi att respondenten upplevde meningsfull reflektionstid.

Förnyad enkät
Förnyad enkät
Förnyad enkät

Länkar

innovationsveckan.nu

Innovationsveckan 5-9 oktober 2020