Stefan Holmlid och Katarina Wetter Edman om sin bok Tjänstedesign

I detta möte presenterar Stefan Holmlid och Katarina Wetter Edman sin bok ”Tjästedesign”. I boken delar författarna unika perspektiv på tjänstedesign och utforskar djupt de centrala principerna inom området. Genom att diskutera aktuella utmaningar och möjligheter ger de insikter om vikten av tjänstedesign i olika sektorer. Genom konkreta exempel belyser de de diskuterade koncepten och uppmanar tittarna att ompröva traditionella metoder inom tjänstedesign.