Replay: Det mobila samhällets epos

Replay Systems for breakfast från torsdagen den 30 november

Systems for Breakfast

Det mobila samhällets epos

Lärdomar bland framtidsprototyper och dialoger

Hur kan fler delta i invånardialoger om samhällets utveckling? Välkommen att lyssna på ett samtal om våra lärdomar av att arbeta med framtidsprototyper i invånardialoger inom projektet Klimatneutrala Uppsala (Viable Cities).

Du möter:

  • Lars Johansson, samordnare klimatneutrala städer Viable cities 2030
  • Jenny Engström, handläggare Vinnova
  • Elin Engström, strategisk designer Förnyelselabbet
  • Marie Nenzén, streategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun
  • Pia McAleenan, VD Förnyelselabbet och moderator
Det Moderna Samhällets Epos

Om Projektet