Replay : 20-talets demokratiska infrastruktur för barn och unga i Västerås och Eskilstuna

Välkomna att ta del av vår process

Samhällskontraktet www.samhallskontraktet.se arbetar med ambitionen att alla barn och unga ska ges förutsättningar och ta sin rätt att medskapa sina sammanhang. I detta samtal bjuds ni in att ta del av processen. Var befinner vi oss just nu och vad vi funderar kring?

Agenda:

  • Emma Mossberg och Linnéa Rönnquist berättar om Samhällskontraktet och dess mission “Alla barn och unga lyckas”.
  • Maria Reisten, Västerås stad och Hanna Turesson Bernehed Förnyelselabbet pratar om hur Skultunas nya invånararena – Drömfabriken kan skapas varje dag på barn och ungas villkor.
  • Robert Holm Västerås stad och Elin Engström Förnyelselabbet pratar om hur en stad som Västerås kan förnya sin demokratiska infrastruktur för att möta dagens barn och unga.
  • Reflektioner med Joseph Harrington och frågor från publiken.