Ovisshetsrapporter

Ovisshetsrapporter är Förnyelselabbets öppna arkiv för skav och insikter från våra labb. Här finns metoder för att förstå, och erfarenheter av att uppleva det som är diffust och komplext i våra välfärdssystem.

Här pågår arbetet med Ovisshetsrapporter – en samling erfarenheter av att arbeta med skav i välfärdssystem och samtidigt en plats för fortsatt berättande. De är samlade av och för dig som arbetar för oss alla. Du som samspelar, leder, hittar på och rycker ut. Du som drivs av tanken på något mer och något annat. Du som har idéer om hur förändring bör ske. Du har upplevt ovissheten både som en utmanande osäkerhet och som en möjlighet att tänka nytt och bättre.

I samlingen finns erfarenheter och metoder från Förnyelselabbets femåriga verksamhet. De ovissheter som Förnyelselabbet möter och arbetar med är både individers osäkerhet som utförare eller behovstagare i välfärden och den ovisshet som strukturer, arbetssätt och tankemodeller skapar och förstärker. Ovisshet är också den utmaning och möjlighet en processledare har.

Ovisshetsrapporter är en karta för en okänd terräng och en inbjudan att fortsätta utforska. Vill du bidra med dina tankar och erfarenheter av ovisshet? Din donation kan ha betydelse för andras uthållighet – även om den kan verka liten vid första anblick. Du hittar flera sätt att donera på i materialet och på vår Linked in

Ovisshetsrapporter PDF