Kära läsare,
Välkommen till ovissheten

sep 21, 2021

Ovisshetsrapporter är en samling berättelser och samtidigt en plats för fortsatt berättande. Den är skapad av och för dig som arbetar för oss alla. Du som samspelar, leder, hittar på och rycker ut. Du som drivs av tanken på något mer och något annat. Du som har idéer om hur förändring bör ske. Du är en tjänsteman eller en aktivist eller både och, du är föreningsmedlem eller VD eller något helt annat i en position där du organiserar, driver på, förhandlar och förändrar. Du verkar utanför och inuti system som du ibland kan ta stöd mot och ibland kämpar för att ta dig igenom och runt. Du har upplevt skav och glapp där det som borde hända inte händer. Du har upplevt ovissheten både som en utmanande osäkerhet och som en möjlighet att tänka nytt och bättre.

Kära läsare,
Välkommen till ovissheten

sep 21, 2021

Ovisshetsrapporter är en samling berättelser och samtidigt en plats för fortsatt berättande. Den är skapad av och för dig som arbetar för oss alla. Du som samspelar, leder, hittar på och rycker ut. Du som drivs av tanken på något mer och något annat. Du som har idéer om hur förändring bör ske. Du är en tjänsteman eller en aktivist eller både och, du är föreningsmedlem eller VD eller något helt annat i en position där du organiserar, driver på, förhandlar och förändrar. Du verkar utanför och inuti system som du ibland kan ta stöd mot och ibland kämpar för att ta dig igenom och runt. Du har upplevt skav och glapp där det som borde hända inte händer. Du har upplevt ovissheten både som en utmanande osäkerhet och som en möjlighet att tänka nytt och bättre.

Ovisshetsrapporter är en karta för en okänd terräng och en inbjudan att fortsätta utforska.

Vad finns det för handlingsutrymme för mig i mitt kollektiv? Vad finns det för handlingsutrymme för oss i vårt system?

Ovisshetsrapporter samlar några erfarenheter från Förnyelselabbets snart femåriga verksamhet. Här finns berättelser om den ovisshet som enskilda behovsägare upplever i mötet med välfärden och här finns berättelser om den ovisshet som utförare av välfärd upplever enskilt och gemensamt. I Ovisshetsrapporter finns också berättelser om hur en processledare kan arbeta med sin egen ovisshet och andras.

Vi vet att du som förändringsagent ofta arbetar i motvind och att du kan vara ensam i din roll. Vi vet att du ibland måste argumentera hårt för din sak och kanske inte ges något utrymme alls att göra din röst hörd. När vi träffar dig är du ofta i ett trängt läge. Uppdraget är stort och resurserna små, samverkan med andra viktiga parter saknas eller fungerar inte som ni önskar, krav på leverans och uppföljning stämmer inte överens med verksamheten och det viktigaste hotar att komma sist snarare än först. Du har deltagit i vårt arbete trots allt. Trots att det egentligen inte finns tid. Du har gett plats åt ovissheten när det har varit som mest utmanande. Du har vågat tro på att närvaro med andra i både kropp och sinne hjälper oss att se nya möjligheter.

Förnyelselabbet skapar mötesplatser runt komplexa samhällsutmaningar. Vi samlar alla berörda aktörer och ger många olika verktyg för att synliggöra vad ett problem innehåller och hur olika agendor verkar med och mot varandra. I vår verksamhet håller vi två samtidiga perspektiv som vi uppfattar som avgörande för systemtransformation. En grupp består av individer och vi arbetar alltid med unika och samtidigt delade erfarenheter av att vara människa. Vi ger deltagare stöd i att lokalisera mänsklig kapacitet och förstå hur vi individuellt reagerar tillsammans med andra. Ett system består av kollektiv. Vi hjälper olika aktörer att förstå hur de tillsammans med andra grupper utgör system och var förflyttningar är möjliga.

Förnyelselabbet erbjuder metoder och plats. Vi ingår själva som projekt och processledare i samma utvecklingsarbete som du gör. Vi ingår i det lärande som söker fördjupad förståelse för hur vi kan organisera förändringsarbete. Vi ställer oss frågor kring betydelsen av språk, gestaltning, representation och olika former av samverkan. Vi arbetar själva med vår egen uthållighet för ovisshet och vår förmåga att se och undersöka komplexitet.

Vi vet att en organisation eller en del av en organisation är ett landskap som både är synligt och samtidigt består av många underjordiska nätverk och hemliga gångar som också påverkar vad som sker vid ytan. Vi vet att man kan gå vilse utan att ens behöva ta ett steg. Sammanhangen där vi befinner oss är platser som består av andra människor. Ändå kan mycket ske som är svårt att förklara. Trycket kan öka och konflikter lika våldsamma som åskväder kan bryta ut och solen kan plötsligt titta fram och värma upp det som varit nedkylt.

I Ovisshetsrapporter finns vittnesmål om smärtsamma konfrontationer med det yttre okända och en känsla av egen otillräcklighet. Men också erfarenheter av hur nya tidigare otänkta tankar plötsligt tänks tillsammans och hur ovisshet blir en plats för upptäckarglädje och insikter. Vi vet att förmågan att skapa utrymme för och hantera ovisshet är något som kan tränas både som kompetenser och hanteras med strategier och arbetsmetoder. Det är ett kontinuerligt uppdrag för både individer och organisationer. Och det är ett uppdrag vars viktigaste genomförande sker i gränssnitt; mellan individ och kollektiv, mellan olika grupper, mellan heterogena perspektiv och kunskaper. Förnyelselabbet är en medlare och en översättare. Arbetet med Ovisshet förutsätter olika former av brobyggande och mäklande, mellanrumsförmågor som långsamt börjar ta plats i våra ofta stuprörsformerade organisationer.

Vår förhoppning är att du kan använda Ovisshetsrapporter som en kompis som alltid står på din sida. Kanske kommer du att känna igen dig och förhoppningsvis blir du inspirerad. Vi visar på perspektiv vi tycker är viktiga och metoder vi lärt oss, testat och hittat på. Vi delar med oss av sådant vi sett och tänkt och som andra beskrivit. Och vi ställer frågor om något av det vi tyckt varit märkligt och svårt.

Du kan ta dig an Ovisshetsrapporter som du själv vill. Du kan se det som ett öppet arkiv eller en samling exempel och referenser som växer fram över tid och där du själv är varmt välkommen att bidra. Du kan ta dig fram i materialet på det sätt som passar dig. Vi har lagt in material som du kan skriva ut och använda till egna workshoppar med fokus på de frågor som är viktiga för dig och din grupp.

Observera