Rektorn  mjuknade  från försvar  till idéer

Rektorn mjuknade från försvar till idéer

Erfarenheten handlar om ovisshet i samtal. Vi är i personalens fikarum på skolan, men det är tomt på personal. Våren är på väg och det töar utanför. Vi väntar på rektorerna och jag är pirrig. Rektorerna har fått en inbjudan till samtal för att berika labbet med deras perspektiv. Exakt vad samtalet ska handla om är osäkert. Någonstans i landskapet om deras syn på deras roll och arbete. Vi har fått känslan av att rektorerna vill försvara sig. Hur för man ett samtal med någon som är i försvar? Var är öppningarna? Varför är skyddsrustningen redan på?

Problemen som inte vet några organisationsgränser

Problemen som inte vet några organisationsgränser

Vad kan jag göra som individ i mitt kollektiv och vad kan vi som kollektiv göra i vårt system?
Frågan är motorn som driver framväxten av praktiker som orkar vara i och hantera det som är komplext.
Framväxten som också kräver att vi på nytt frågar: hur förstår vi förnyelse i sociala system?

Ord som utforskas: Komplexitet, Sociala system, Tankemodeller

Liknelser: Familjer, Kaffekopp, Uppfostran, Orkestrar

Förmågor: Materialisera, Lyssna, Reflektera, Prova