Friktion mellan  barnens drivkraft och samhällets signaler

Friktion mellan barnens drivkraft och samhällets signaler

Vi har främst jobbat med barn och unga som har migrationserfarenhet och aktörer som möter dem i deras vardag. Ambitionen har varit att tillsammans hitta vägar för att möjliggöra en bättre vardag för barnen, baserad på deras berättelser och upplevelser. Vad händer när de landar i Sverige och ska börja skapa sina liv här? Barnen berättar hur gärna de vill lära sig svenska för att få vänner, skapa sig ett sammanhang och bli en del av det svenska samhället. Samtidigt signalerar det svenska välfärdsystemet att barnen och deras familjer är en belastning.