Labba fram förnyelse

När aktörer och invånare samlas i ett labb runt en utmaning skiftas ofta perspektiv. Aktörer får syn på andra aktörer och framför allt på hur deras tjänster påverkar invånares hela liv. Genom att samlas och skapa en gemensam problembild kan aktörer lättare förstå vad som behöver förnyas i sin organisation, mellan organisationer eller till och med nationellt  för att bättre möta sina användare.

Att skapa ett labb runt en samhällsutmaning är en möjlighet att tillsammans med berörda grupper av människor och aktörer synliggöra, förstå, experimentera och agera på utmaningar ur flera perspektiv.

Till vår hjälp använder vi design. Design kan förstås som en utvecklingsprocess för att förstå behov och komma på idéer för hur de bäst kan mötas med till exempel en tjänst, produkt, process, strategi eller policy.​ 

I komplexa samhällsutmaningar är det ofta inte bara en lösning som är svaret på problemet utan flera interventioner som tillsammans kan förändra situationen. Därför kombinerar vi design med systemtänkade.

Alla utmaningar är unika och behöver riggas efter sin kontext. För närvarande gör vi två slags processer som kan tjäna olika syften beroende på den kontextuella situationen. Vi har delat upp designprocessen i 2 delar: Nuläge och Nyläge.

Pin It on Pinterest