#mittnyaperspektiv – Feryal på Stockholm Socialjour

#mittnyaperspektiv – Feryal på Stockholm Socialjour

Feryal Lövström, socialsekreterare från Socialjouren i Stockholm stad, berättar om när alla aktörer radade upp sig på led under första workshopen i Child Protection Innovation Lab, som vi gjorde tillsammans med UNHCR. Alla höll i ett snöre och hon minns hur stort det var att se systemet förmänskligat. Vi träffades igen ett halvår efter att labbet avslutades. Med lite distans till resan som vi delade tillsammans är vi nu nyfikna på hur den har påverkat hennes vardag och vilka insikter, arbetssätt eller annat som har följt med in på arbetsplatsen.