Våra uppdrag

Ett holistiskt mottagande

Ett holistiskt mottagande

2018 | UNHCR
Tillsammans med UNHCR har förnyelselabbet drivit Child Protection Innovations Lab. Labbet utforskar den initiala mottagandeprocessen för nyanlända ensamkommande barn i Sverige. Tillsammans med flertalet aktörer skapar vi en bild av hur mottagandeprocess kan utvecklas från barnets bästa och vedertagna barnskyddsbestämmelser mot en mer holistisk process. 

Nyanlända familjer i samverkan

Nyanlända familjer i samverkan

2018 | SKOLVERKET | VAGGERYDS KOMMUN
Tillsammans med Skolverket och Vaggeryds Kommun har vi drivit ett labb med utmaningen Hur kan vi stötta relationer mellan skola och nyanlända familjer? Målsättningen är att utveckla generaliserbara arbetssätt för hur nyanlända barn och familjer kan komma in i skolsystemet med utgångspunkt i de behov som barn, vårdnadshavare och skolpersonal uttrycker.

Summithacket för ökad delaktighet

Summithacket för ökad delaktighet

2017 | MALMÖ STAD
Förnyelselabbet fick uppdraget att kickstarta processen att uppdatera den befintliga kommunövergripande integrationsstrategin i Malmö Stad. Detta gjorde vi i samband med den årliga konferensen Social Innovation Summit i Malmö, som arrangeras av Mötesplats Social Innovation. 

Särskilda persontransporter

Särskilda persontransporter

2017 | SKL
Näringsdepartementet tillsatte 2017 en utredning med uppdrag att föreslå nya regler för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter. Förnyelselabbet anlitades för att facilitera en heldagsworkshop för att fånga in perspektiv från SKL:s medlemmar, myndigheter, intresseföreningar och leverantörer.

Pin It on Pinterest